Bindkracht Venlo

Bindkracht Venlo
De naam ‘bindkracht’ is ontstaan uit (groepen) burgers die zich met hun eigen plaats en positie bezighouden in relatie tot hun omgeving en leefwereld. Soms zijn dat probleemsituaties, maar evenzeer kunnen dat andere startsituaties zijn. In alle gevallen hebben ze te maken met het herkennen en willen veranderen van een bestaande situatie. Bindkracht is dus een beweging die op basis van wilskracht ‘van onderop’ vorm krijgt.

Bindkracht Venlo wil als beweging vooral inwoners samenbrengen. Rondom initiatieven, wensen en inzet die er in personen en groepen leven. Bij die beweging kunnen instellingen, professionals en overheid aansluiting zoeken. Om de onderlinge talenten tot ‘bindkracht’ te versterken en, waar mogelijk, om te zetten in samen gedragen acties en oplossingen.

Samen armoede uitsluiten: verschillende thema’s
Armoede heeft vele gezichten. Het economische aspect maar ook vereenzaming zijn daar voorbeelden van. Uit betrokkenheid van burgers en professionals houdt Bindkracht zich o.a. bezig met:

  • Kind en armoede
  • Armoede en sociaal isolement (=Meedoen)
  • Schuldhulpverlening
  • Statushouders
  • Laaggeletterdheid
  • Gezondheid