Voorzieningen

Communicatielijst Charitatieve instellingen Venlo e.o.

St. Vincentiusvereniging Venlo
Voorzitter: de heer H. van Heijst, telefoon 077-3546978 ( tevens contactpersoon “crises” )
Secretariaat: Maaskade 125, 5911 EZ Venlo
Lid: de heer M. Janssen, tel. 3515605
Lid: de heer M. Huizinga, tel. 3512165
e-mail: mgm.huizinga@tiscali.nl

St. Burgerlijke Godshuizen
Voorzitter: Nieuwe voorzitter:
De heer A.G.M. Holthuijsen
Secretaris:
Mevrouw M.L.J. Opheij (Marlou) Tel. 3522550
Frits Peutzstraat 6
5915 JB Venlo
Email: godshuizen@gmail.com
Secretaris-penningmeester: Mr J.A. van Bruggen
Algemene e-mail: godshuizen@home.nl

Weldadige Stichting Van Heutz
Voorzitter: de heer T. van de Loo,
Meeuwbeemdweg 33
5914 PZ Venlo
telefoon 077 – 3548677
e-mail: tvdl@satom.nl
Secretaris: de heer Geert Thissen,
telefoon 06 – 11218167
e-mail: secretariaat@heutzvenlo.nl

St. R.K. Hulpverleningsfonds Venlo
Voorzitter: dhr. J. Zegers, telefoon privé : 06-29068053
Secretaris: de heer M. van Tankeren, telefoon 077-3513296
Groenstraat 226
5913 CH Venlo

St. Steunfonds Maatschappelijke Gezondheidszorg Blerick
Voorzitter: de heer drs. W. Geertjens
Secretaris: de heer Mr. J. Arts, telefoon 3828436
Secretariaat: Luuschweg 4
5926 PW Blerick

St. Steunfonds Maatschappelijke Gezondheidszorg Belfeld
Secretaris: de heer H.P.C.M. Jacobs
Schoolstraat 50
5951 CN Belfeld
Stichting Kruis en Groen is Leven
Voorzitter: de heer I.A.G. Koopmans, telefoon 077 – 3732897
Secretariaat: Pastoor Windhausenlaan 18
5935 BD Steyl.

De Kleierkast
Huub Peters: secretariaat:
e-mail: info@kleierkas.nl