Actueel

Uitnodiging Dag van de Armoede

16 oktober 2022 wordt er in Venlo georganiseerd: een evenement / open dag in het kader van de Dag van de Armoede. Bij ’t Groenewold (Begijnengang 17, tegenover de bibliotheek) is er van 11:00-14:00 uur het nodige te zien en te beleven.

De Huiskamer is open met koffie en thee. Cliëntenraad Sociale dienst Venlo houdt spreekuur, er is soep met een hapje, en Spel & Informatie.

Meewerkende organisatie zijn o.a.: Bindkracht Venlo, Centrale Cliëntenraad Venlo, Aandachtcentrum Groenewold, Gemeente Venlo,
FairVenlo, De Soepbus van het Leger des heils, Jan Peters van t Laatste Bedrijf, Stek
Er is soep van de Soepbus van het legers des heils, koffie en thee.

Wees welkom. Entree is vrij.

 PDF van de uitnodiging / persbericht

Coalitieakkoord gemeente Venlo over armoede

Het coalitieakkoord “Samen verder bouwen aan een gezond Venlo” heeft een hoofdstuk “Armoede en Schuldhulpverlening”. Download hier de pdf.

Pijler-lezing 12 juli 2022

Nederland is een arbeidssamenleving: werk heeft een centrale positie in het leven van veel mensen en betaalde arbeid wordt gezien als dé manier om ‘erbij te horen’. Via betaalde arbeid realiseren mensen immers allerlei zaken die we belangrijk vinden voor een goed bestaan: een inkomen, sociale contacten, maatschappelijke erkenning en zelfontplooiing…

Op dinsdag 12 juli geeft Sabrina Keinemans een Pijlerlezing over “Arbeid en maatschappelijke tweedeling”. Sabrina is lector Sociale Integratie bij Zuyd Hogeschool, en daar verbonden aan de Academie voor Sociaal Werk.

Waar en wanneer?

Op dinsdag 12 juli van 16.00 tot 18.00 uur ben je welkom in Ligne 1 (Zuyd Hogeschool) Sittard. De locatie is goed te bereiken met de auto en parkeren kan in de Oda Parking of Ligne Parking. Ook met het openbaar vervoer is de locatie te bereiken. Vanaf het station Sittard is het ongeveer 10 minuten lopen.

Heb je nog vragen? Dan horen wij het graag. Wij zien je graag op dinsdag 12 juli in Sittard.

Meer informatie lees je hier en aanmelden kan op deze site: https://www.burgerkrachtlimburg.nl/pijlerlezing/

Uitnodiging Kom op de soep 22 mei

Zou U het ook leuk vinden om op de zondagmiddag andere buurtbewoners te
ontmoeten en gezellig te kletsen onder het genot van een heerlijk kopje soep? Dan

heeft U geluk, in uw wijk wordt door de buurtbewoners zelf een leuke nieuwe

activiteit met toepasselijke naam Kom op de soep gestart.

Download hier de poster met meer informatie.

Werkconferentie armoede met thematheater “Zelf sjöldj” 24 mei

Op dinsdag 24 mei 2022 is er een armoede- en werkconferenties, georganiseerd door Bindkracht Venlo en Ons Venlo-Oost. De bijeenkomst zal worden ingevuld met het thematheater Zelf sjöldj (Eigen schuld), een voorstelling van stichting Turba vol verhalen die verteld worden in sketches, monologen en liedjes, over en van mensen die zelf in armoede leven of hebben geleefd.

dinsdag 24 mei 2022 / programma start 13.30 uur
(inloop vanaf 13.00 uur)
in VVV-Fancafé Beej Jan
Kaldenkerkerweg 182 Venlo

Aansluitend aan de voorstelling neemt u deel aan een gespreksgroep o.l.v. de acteurs.

Voor deze bijeenkomst/voorstelling geldt een maximum aantal deelnemers van 60 personen. Meld u daarom snel aan want vol = vol.

Meer informatie hier: Uitnodiging 24 mei 2022

Graag aanmelden via email: info@stichtinggroenewold.nl

Vermeld daarbij svp uw naam en evt. uw organisatie.

Uitnodiging voor expositie Weefkracht in museum van Bommel van Dam

Van 3 t/m 8 mei 2022 vindt in museum van Bommel van Dam een expositie plaats onder de naam WEEFKRACHT. Het is een creatieve tentoonstelling over en door buurtbewoners van de wijk Vastenavondkamp.

Weefkracht is een community art project dat tot stand is gekomen in het
Vastenavondkamp. De wijk Vastenavondkamp in Blerick is divers en veelkleurig.
Van bewoners van het eerste uur tot aan nieuwkomers die er hun weg nog moeten
vinden. Van rustige buurten tot aan knooppunten waar altijd alles in beweging is.
De laatste jaren komt het Vastenavondkamp vaak negatief en vrij eenzijdig in
het nieuws. In reactie daarop probeert deze groep bewoners meer aandacht te
vestigen op de positieve kant van deze wijk, met als motto: van kwetsbaarheid
naar kracht.

Met de expositie Weefkracht wil het museum laten zien wat er leeft in een
omringende wijk en hoe de bewoners door middel van creativiteit zorgen voor
verbinding. Een dergelijk project draagt bij aan het worden van een museum waar
iedereen zich welkom voelt.

Locatie en openingstijden

Zolder van museum van Bommel van Dam
Keulsepoort 1
5911 BX Venlo
Van 3 t/m 8 mei | 11.00 tot 17.00 uur
Toegang is gratis

Download hier de informatie: BVD2250 Uitnodiging_WEEFKRACHT_v2

Algemene informatie over Bindkracht Venlo
De naam ‘bindkracht’ is ontstaan uit (groepen) burgers die zich met hun eigen plaats en positie bezighouden in relatie tot hun omgeving en leefwereld. Soms zijn dat probleemsituaties, maar evenzeer kunnen dat andere startsituaties zijn. In alle gevallen hebben ze te maken met het herkennen en willen veranderen van een bestaande situatie. Bindkracht is dus een beweging die op basis van wilskracht ‘van onderop’ vorm krijgt.

Bindkracht Venlo wil als beweging vooral inwoners samenbrengen. Rondom initiatieven, wensen en inzet die er in personen en groepen leven. Bij die beweging kunnen instellingen, professionals en overheid aansluiting zoeken. Om de onderlinge talenten tot ‘bindkracht’ te versterken en, waar mogelijk, om te zetten in samen gedragen acties en oplossingen.

UItnodiging werkbijeenkomst “Zelf Sjöldj”

Eindelijk is het zo ver. Een volgende werkbijeenkomst van Bindkracht Venlo. Op dinsdagmiddag 23 november gaan we aan de slag i.s.m. het ThemaTheater “Zelf Sjöldj” .
Het is een interactieve en ludieke uitvoering waar je op het puntje van je stoel zit. De verhalen van mensen die zelf in armoede leven of hebben geleefd staan daarin centraal. Verhalen die verteld worden in sketches, monologen en liedjes. Verhalen met een traan, maar zeker ook met een glimlach en soms zelfs met een schaterlach. Onderdeel van de voorstelling is ook dat de gasten worden uitgedaagd om zelf na te denken over hun opvatting over armoede.

Het ThemaTheater wordt verzorgd door acteurs en medewerkers van stichting Turba. (www.stichtingturba.nl). De voorstelling wordt ondersteund door o.a. het Oranjefonds dat
projecten t.b.v. kwetsbare mensen ondersteunt. U bent van harte welkom.

Let wel: er is plaats voor 60 personen.

Corona: we houden ons aan de dan geldende maatregelen.
Datum: dinsdag 23 november
Tijd: 13.00 – 17.00 uur
Plaats: De Bantuin (Past. Kierkelsplein 20, Venlo)
Aanmelden: ’t Groenewold 077-3546689 / info@stichtinggroenewold.nl

Download hier de flyer en hier de poster:

Flyer Zelf Sjold 23 nov. 2021

Poster Zelf Sjold 23 nov. 2021

Aandacht voor Internationale Dag van de Armoede in Venlo

’t Groenewold en de Jongerenkerk in Venlo wilden iets organiseren in het kader van de Internationale Dag van de Armoede. Zij hebben een aantal mensen en initiatieven gevraagd om een bijdrage te leveren op de dag zelf, 17 oktober 2021. Daarop is positief gereageerd. Veel organisaties grepen de kans om activiteiten die ze normaal ook al doen, extra in de spotlights te plaatsen.

Wie tussen 11.00 en 14.00 uur bij ’t Groenewold langsging, kon het meemaken: plaatselijke groepen en initiatieven besteedden met laagdrempelige activiteiten aandacht aan het thema “armoede”. Slogan was: “Omkijken is elkaar zien”.

Het Leger des Heils deelde soep en brood uit, de huiskamer van ’t Groenewold was speciaal open, de Cliëntenraad Sociale dienst Venlo gaf adviezen op een extra spreekuur, er waren hapjes die door café Stek werden aangeboden. Onder leiding van Bindkracht Venlo kon een armoedespel worden gespeeld. Er was een workshop “Magie” voor jong en oud.

Verder was er een tafel vol informatiefolders, en een statafel waar Wereldwinkel Venlo en FAIR Venlo informatie verstrekten. Zij zijn immers de organisaties die wat aan de armoede wereldwijd proberen te doen.

Vooraf was de Dag goed bekendgemaakt in diverse media. Berichtjes waren te vinden op onze website en de websites clientenraadvenlo.nl, Utdorp.nl, Dagblad De Limburger, en venloonline.nl.

Nagenieten kan met het fotoverslag (pdf) dat te vinden is op de website van Wereldwinkel Venlo.

Uitnodiging Dag van de Armoede

“omkijken is elkaar zien”

Wereldwijd groeit de kloof tussen arm en rijk. Al jaren hebben wereldwijd landen met structurele en uiteenlopende vormen van armoede te maken. Ook voor het westen geldt dit. Van financiële achterstand tot vormen van geestelijke armoede. (Inter-)Nationaal wordt daar aandacht voor gevraagd.

Ook Limburgse organisaties en initiatieven verdeeld over de provincie staan jaarlijks speciaal stil rondom deze uiteenlopende vormen van armoede. Venlo doet daar aan mee en wel op de internationale dag van de armoede, dit jaar op

zondag 17 oktober a.s.
van 11.00 tot 14.00 uur
Begijnengang 17, Venlo

Komt dat dus zien! Want plaatselijke groepen en initiatieven focussen met laagdrempelige activiteiten op dit thema. Denk daarbij aan soep koken en uitdelen door het Leger des Heils, de huiskamer van ’t Groenewold is speciaal open, de Cliëntenraad Sociale dienst Venlo geeft adviezen op een extra spreekuur, er zijn hapjes die door café Stek worden aangeboden, o.l.v. Bindkracht Venlo kan een armoedespel worden gespeeld en er is een voorstelling over een tovenaar voor jong en oud.

Idee daarachter is vooral dingen te doen die ze altijd al doen, maar die op de 17e oktober wat uit te vergroten en onder de aandacht te brengen.

Organisatie is in handen van ’t Groenewold / Jongerenkerk in Venlo.

Uitnodiging Maak Armoede Bespreekbaar Training 2021

In het kader van het project Maak Armoede Bespreekbaar organiseren we een
training in drie bijeenkomsten voor mensen die meer willen weten over
armoede. Het is geschikt voor mensen die “iets” zouden willen doen om het
taboe rond armoede te doorbreken. Als je zelf ervaring hebt met geldkrapte,
ben je in het bijzonder van harte welkom. Het is een gezellige, interactieve
training waar je andere betrokken mensen ontmoet. Deelname is gratis en we
verwachten dat je alle drie de bijeenkomsten volgt.

Aanmelden gaat via email: armoedebespreekbaar@gmail.com
Stuur ons uiterlijk 9 september 2021 een mailtje. Stel ook je vragen gerust!

Download hier meer informatie.

De training vindt plaats op vrijdagen van 10 tot 11.30 uur.
De locatie is ’t Groenewold, Begijnengang 17, 5911 JL Venlo (tegenover de bieb)
Dit zijn de data:
o 24 september
o 15 oktober
o 29 oktober

Giften en bijstand

Goed nieuws voor bijstandsgerechtigden: er is een stuk helderheid verkregen over hoe dat nu zit als je van familie of vrienden een gift ontvangt. In Venlo mogen bijstandsgerechtigden vanaf 1 juni jl. jaarlijks tot 1200 euro aan goederen of steun ontvangen zonder dat ze daarvoor gekort worden op hun maandelijkse uitkering. Dat heeft de gemeenteraad eind maart via een motie bepaald. Meer informatie: https://www.venloonline.nl/nieuws/2021-06-18/vrijstelling-van-giften-voor-mensen-in-de-bijstand

Uitnodiging Webinar over “Armoede herkennen en bespreekbaar maken”

Gemeente Venlo wil mensen met geldzorgen of schulden in een zo vroeg mogelijk stadium helpen. Het is daarom belangrijk dat mensen met geldzorgen zo snel mogelijk in beeld komen, zodat verdergaande problemen voorkomen worden.

Er zijn verschillende regelingen die ondersteuning bieden bij mensen in armoede en hierbij kunnen helpen. Zo  zijn er voor kinderen van gezinnen in armoede  veel regelingen , maar Venlo biedt ook andere mogelijkheden. Veel ouders weten die de weg al te vinden,  maar de gemeente wil dat het gebruik van deze regelingen nog hoger wordt.

Om alle betrokkenen partners in het veld goed te informeren over de problematiek van armoede en de mogelijke oplossingen,  heeft de gemeente een digitaal bespreekuur (webinar) opgezet in samenwerking met:

–  Incluzio (Sociale Basis)

– de Jeugdfondsen Venlo

–  Fortior (onderwijsorganisatie)

Tijdens dit bespreekuur is er aandacht voor:

1. Het herkennen van kinderen en gezinnen in armoede;
2. Het bespreekbaar maken van het onderwerp armoede bij ouders en teams;
3. De rol en mogelijkheden van jeugdfondsen

DATUM BESPREEKUUR

De eerste bespreekuren vinden plaats op:

Woensdagmiddag 30 juni 15.00 uur of

Woensdagavond 30 juni 19.00 uur

AANMELDEN

Je kunt aansluiten bij het bespreekuur door je aan te melden via geldzorgen@venlo.nl. Vermeld duidelijk op welk tijdstip je erbij wilt zijn. Zet het alvast in je agenda.

Minimaal één dag van te voren ontvang je per mail een link naar MS Teams om deel te kunnen nemen aan het digitale bespreekuur. Kun je niet deelnemen maar wil je wel informatie ontvangen , laat dit dan ook weten via geldzorgen@venlo.nl.  Zij sturen je  dan de informatie achteraf per mail toe.

Gezocht: mensen die willen begeleiden bij het Kinderen en armoede spel

In het kader van het project “Maak Armoede Bespreekbaar” is er een spel ontwikkeld. Denk aan een soort ganzenbord. Het is een beproefde manier om met kinderen in groep 7 of 8 in gesprek te gaan over armoede in Nederland. De kinderen die meespelen worden willekeurig ingedeeld in “arm” en “rijk”. Ze kiezen waar ze hun geld in het spel aan uitgeven, krijgen te maken met meevallers en tegenvallers en leren ondertussen over armoede.

Om dit spel in schoolklassen (groep 7 of 8) te begeleiden zoeken we maatschappelijk betrokken mensen. Lijkt je dat wat? Lees meer in deze bijlage. Daar in staat wat je kunt verwachten en hoe je kunt laten weten dat je geïnteresseerd bent.

Bel voor meer informatie Marjan Schuman of Bettine Arink.

Oudere berichten vindt u onder Archief.