Actueel

Nieuwe flyer Maak Armoede bespreekbaar
De flyer van Maak Armoede Bespreekbaar is vernieuwd. Download hem hier.

Uitnodiging Kom op de Soep

Bindkracht Venlo, Incluzio Sociale Basis, en enkele andere organisaties nodigen senioren van Venlo-Centrum uit:

Vindt u het leuk om op zondagmiddag andere bewoners uit Venlo-Centrum te ontmoeten? Onder het genot van een gratis kopje soep, kan dat. Van harte welkom!

WAAR: Stadsherberg Ald Weishoes, Knibbelzaaltje, Grote Kerkstraat 31

WANNEER: 14, 28 januari

25 februari

10, 24 maart

7, 21 april 2024

TIJD: 12:00-13:30 uur

Soep is gratis, voor koffie / thee wordt een kleine bijdrage gevraagd.

Download hier de flyer.

Nieuwsbrief “Maak Armoede Bespreekbaar” gepubliceerd

Project Maak Armoede Bespreekbaar steunt scholen om meer openheid te krijgen rond geldzorgen. In deze nieuwsbrief leest u over nieuwe materialen en activiteiten.

Dag van de Armoede

Zondag 15 oktober 2023 was er in Venlo een open dag in en rond ’t Groenewold in het kader van de Dag van de Armoede en de Week tegen Geldzorgen. Bij ’t Groenewold (Begijnengang 17, tegenover de bibliotheek) is er van 11:00-14:00 uur van alles te zien en te beleven.

De Huiskamer is open met koffie en thee. Cliëntenraad Sociale dienst Venlo houdt spreekuur, er is soep met een hapje, en Spel & Informatie.

Meewerkende organisatie zijn o.a.: Bindkracht Venlo, Cliëntenraad Sociale dienst Venlo, Aandachtcentrum Groenewold, Gemeente Venlo, en de Soepbus van het Leger des Heils.

Wees welkom. Entree is vrij.

Uitnodiging Kom op de Soep

Bindkracht Venlo, Incluzio Sociale Basis, en enkele andere organisaties nodigen senioren van Venlo-Centrum uit:

Vindt u het leuk om op zondagmiddag andere bewoners uit Venlo-Centrum te ontmoeten? Onder het genot van een gratis kopje soep, kan dat. Van harte welkom! Download hier de flyer.

Krantenartikel

In Dagblad De Limburger van 5 juli 2023 is aandacht voor het onderzoek dat project Maak Armoede Bespreekbaar heeft gehouden: “Op ruim de helft van de basisscholen kinderen zonder ontbijt in de les,” luidt de kop van het artikel.

Nieuws van project Maak Armoede Bespreekbaar

Op de pagina Kind en Armoede vertelt project Maak Armoede Bespreekbaar (Bettine Arink en Marjan Schuman) wat er in juni 2023 aan activiteiten is geweest. Lees hier een greep uit de activiteiten.

Inkomenskaart 2023 is uit

De Inkomenskaart is vernieuwd en hier te downloaden.

Uitnodiging Kom op de Soep

Bindkracht Venlo, Incluzio Sociale Basis, en enkele andere organisaties nodigen senioren van Venlo-Centrum uit. Lees meer: http://www.bindkrachtvenlo.nl/ouderen/

Theatervoorstelling “Zie de mens” in Venlo

Op 16 mei 2023 werd de theatervoorstelling “Zie de mens” opgevoerd in ’t Raodhoes Blerick in Venlo. Een voorstelling bestemd voor alle inwoners van Venlo. “Zie de mens” wordt gespeeld door mensen die in armoede leven en theatermakers.

Foto’s: Joanne Saltet

Nieuwsbrief Project Maak Armoede Bespreekbaar van Bindkracht

Er is een nieuwsbrief uit! Werkgroep Maak Armoede Bespreekbaar geeft een terugblik op een activiteit op de Martinusschool in de Week van het Geld, om precies te zijn op 31 maart 2023. Download de nieuwsbrief hier: Nieuwsbrief Maak Armoede Bespreekbaar.

Wist je dat…

Op de website van de gemeente Venlo is informatie te vinden over hoe je geholpen kunt worden als je geldzorgen hebt. Op de pagina Hulp bij geldzorgen staan regelingen van de gemeente, en de mogelijkheden tot hulp van andere organisatie overzichtelijk opgesomd.

Het Project Maak Armoede Bespreekbaar

Eind 2022 en januari 2023 hebben de vrijwilligers en de projectleiding veel plezier beleefd bij het spelen van het bordspel Arm&Rijk spel op de basisscholen Harlekijn en De Springbeek. Dit spel heeft de vorm van een soort ganzenbordspel en als doel het gesprek over geld te voeren.

De kinderen dachten goed na over pesten omdat een ander kind kapotte gymschoenen had, een oplossing om toch naar een feestje te kunnen gaan en manieren om zichzelf en anderen te steunen. En ook dat het moeilijker was rijk te worden als je het spel begon als arm. Toch lukte dat een aantal leerlingen door toevalligheden en steun van anderen wel. De aandacht van wethouder Boom op de Harlekijn bij die gelegenheid gaf een extra cachet aan de gebeurtenis.

Dit spel spelen is niet het enige wat wij in dit project doen. Wij brengen o.a. bij scholen onderwijsmaterialen onder de aandacht om het gesprek over armoede op gang te brengen. Dit kan goed vorm krijgen bij het onderdeel burgerschap van het lesprogramma.

We geven een inspiratiesessie voor een team, informatie over voorzieningen of een workshop over Omgaan met armoede op scholen naar aanleiding van de gelijknamige uitgave van o.a. het Ministerie van Onderwijs en een aantal actieve platforms die zich inzetten om armoede onder kinderen terug te dringen en gelijke kansen te bevorderen.

De vrijwilligers volgen een gratis training om het achtergronden en gevolgen van armoede te begrijpen en vinden het fijn om met elkaar in contact te zijn.

Het project kan nog steeds vrijwilligers gebruiken o.a. om het Arm&Rijk spel te spelen. Dit hoeft niet veel tijd in beslag te nemen. Gemiddeld zal het een uur per maand zijn.

Als je interesse hebt, mail dan vrijblijvend naar armoedebespreekbaar@gmail.com

Geldkrant uitgebracht door gemeente en Nibud

Gemeente Venlo en het Nibud hebben in november 2022 voor de tweede keer een Geldkrant uitgebracht. Net als de vorige editie een krant vol informatie over hoe mensen die financieel in de knel komen, geholpen kunnen worden. Download de pdf-versie hier: 2210035 NIBUD gk Venlo_DEF_preview

Gratis training oorzaken en gevolgen van armoede

Aanbod:  op 2 december en 12 december gratis training in het Groenewold in Venlo van 9.15 uur tot 11.45 uur over oorzaken en gevolgen van armoede. Daarna is er een gratis lunch op het Groenewold

De training is zowel voor de vrijwilligers die al deelnemen aan het project Maak Armoede Bespreekbaar of hieraan willen deelnemen, maar zeker ook voor mensen die naast hun betrokkenheid bij armoede ook geïnteresseerd zijn in eenzaamheid en laaggeletterdheid daar deze zaken een samenhang kunnen hebben met armoede.

Heb je interesse, bel dan naar Marjan Schuman 06-11 525 989 of stuur een mail naar armoedebespreekbaar@gmail.com

Vrijwilligers gezocht om het bordspel Rijk en Arm te spelen

Het project Maak Armoede Bespreekbaar van Bindkracht Venlo zoekt  vrijwilligers om het bordspel Rijk en Arm te begeleiden. Het is een leuke activiteit om met kinderen in gesprek te gaan over geld en geld keuzes. We oefenen het spel van tevoren met je en de activiteit zal gemiddeld ongeveer 1 uur per maand in beslag nemen. Ook bieden we je een gratis trainingen  aan over de achtergronden en gevolgen van geldgebrek en over voorzieningen in Venlo.  Het is een actieve training die ook heel gezellig is en gevolgd wordt door een gratis lunch.

De trainingen zullen plaatsvinden op 2 december en 12 december in het Groenewold in Venlo van 9.15 uur tot 11.45 uur.

Heb je interesse, bel dan naar Marjan Schuman 06-11 525 989 of stuur een mail naar armoedebespreekbaar@gmail.com

Algemene informatie over Bindkracht Venlo
De naam ‘bindkracht’ is ontstaan uit (groepen) burgers die zich met hun eigen plaats en positie bezighouden in relatie tot hun omgeving en leefwereld. Soms zijn dat probleemsituaties, maar evenzeer kunnen dat andere startsituaties zijn. In alle gevallen hebben ze te maken met het herkennen en willen veranderen van een bestaande situatie. Bindkracht is dus een beweging die op basis van wilskracht ‘van onderop’ vorm krijgt.

Bindkracht Venlo wil als beweging vooral inwoners samenbrengen. Rondom initiatieven, wensen en inzet die er in personen en groepen leven. Bij die beweging kunnen instellingen, professionals en overheid aansluiting zoeken. Om de onderlinge talenten tot ‘bindkracht’ te versterken en, waar mogelijk, om te zetten in samen gedragen acties en oplossingen.

Uitnodiging Dag van de Armoede

Persbericht Dag vd armoede 16 okt.2022

16 oktober 2022 wordt er in Venlo georganiseerd: een evenement / open dag in het kader van de Dag van de Armoede. Bij ’t Groenewold (Begijnengang 17, tegenover de bibliotheek) is er van 11:00-14:00 uur het nodige te zien en te beleven.

De Huiskamer is open met koffie en thee. Cliëntenraad Sociale dienst Venlo houdt spreekuur, er is soep met een hapje, en Spel & Informatie.

Meewerkende organisatie zijn o.a.: Bindkracht Venlo, Cliëntenraad Sociale dienst Venlo, Aandachtcentrum Groenewold, Gemeente Venlo,
FAIR Venlo, De Soepbus van het Leger des heils, Jan Peters van t Laatste Bedrijf, Stek
Er is soep van de Soepbus van het legers des heils, koffie en thee.

Wees welkom. Entree is vrij.

Coalitieakkoord gemeente Venlo over armoede

Het coalitieakkoord “Samen verder bouwen aan een gezond Venlo” heeft een hoofdstuk “Armoede en Schuldhulpverlening”. Download hier de pdf.


Oudere berichten vindt u onder Archief.