Gezondheid

Gezondheid en gezondheidszorg

Nederland gezond en wel. Het motto van het Min. van volksgezondheid, welzijn en sport.

Op hun site:

www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport.

Preventief:

Gezondheid begint met een goede leefstijl. Iets waar je zelf een steen aan kan bijdragen. Neem als uitgangspunt het motto BRAVO. Dit vraagt niet veel extra inspanning , het helpt je om bewuster en gezonder te leven.

BRAVO:

 • Bewegen, min. ½ uur per dag (wandelen, fietsen, werken in de tuin , huishoudelijke klusjes enz.)
 • Stop met roken (huisarts, trainingen, enz.) trimbos.nl voor tips en trainingen
 • Zuinig met alcohol, max. 2 glazen per dag, tip: las geregeld een alcohol vrije dag in
 • Let op je voeding, voldoende variatie, gebruik de schijf van 5 voedingscentrum.nl voor tips en dagmenu’s
 • Zorg voor ontspanning. Sluit je aan bij een vereniging, bezoek de inloopmiddagen in het huis van de wijk, enz., enz.

Verzekering: U heeft een verplichte zorgverzekering nodig. Deze kunt u afsluiten bij een zorgverzekeraar. Aan deze zorgverzekering is voor iedereen een eigen risico van euro 385,00 vastgesteld.

Om deze zorgverzekering voor iedereen betaalbaar te houden kunt u bij de rijksoverheid een zorgtoeslag aanvragen. Aan deze zorgtoeslag zijn de volgende voorwaarden verbonden. Voorwaarden voor zorgtoeslag 2018:

Om zorgtoeslag te krijgen moet u:

 • 18 jaar of ouder zijn (de zorgtoeslag gaat in op de 1e dag van de maand die volgt op de maand waarin u 18 bent geworden);
 • De Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning hebben (uw toeslagpartner moet ook de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning hebben);
 • Een Nederlandse zorgverzekering hebben;
 • Voor 2020 geldt dat uw inkomen niet hoger is dan € 30.481,- (voor alleenstaanden). Voor meerpersoonshuishoudens geldt een maximum gezamenlijk inkomen van € 38.945,-;
 • Niet meer vermogen hebben dan € 116.613,- (voor alleenstaanden) of € 147.945,- gezamenlijk (voor partners)

Meer informatie over de voorwaarden voor zorgtoeslag vindt u op de website https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/zorgtoeslag/

Gezondheid algemeen:

 • VieCurie ziekenhuis en med. specialisten
 • Huisartsen
 • Kruisverenigingen
 • Mee, SGL

Psychische gezondheid:

 • GGZ en GGD
 • Instituten: Mutsaerstichting

Fysieke gezondheid:

 • Fysio
 • Sport
 • Sportverenigingen

Begeleid wonen:

 • MEE
 • SGL

 

Het Min. Van volksgezondheid, welzijn en sport heeft op de site www.rijksoverheid.nl onder het Min. van wvs over de volgende onderwerpen uitgebreide informatie staan: