Archief

Donatie aan Kind en armoede in Joriskerk (Protestantse gemeenschap Venlo)
Op 16 december 2018 mocht de werkgroep Kind en armoede een presentatie houden tijdens de viering in de Joriskerk.  Marjan Schuman en Daphne Tip hebben uitleg gegeven over de werkzaamheden van Kind en armoede. Na afloop mochten zij een gulle gift ontvangen van maar liefst €1165,- !
Ook de opgehaalde collecte mochten wij in ontvangst nemen en werd het zelfs verdubbeld. (€141,14)
Dank voor deze gulle donatie! De werkgroep zal er voor zorgen dat het goed besteed zal gaan worden.

Kiwanis Venlo Fides: Donatie aan de werkgroep Kind en armoede (6 december 2018)
De serviceclub Kiwanis Venlo Fides wil goede doelen in de regio Venlo in kaart brengen en dan specifiek kinderen. Wij kregen 24 vrijkaartjes voor Venlo on Ice voor kinderen in de leeftijd tussen 10 en 15 jaar. Dit is inclusief entree, huur van de schaatsen én een warme kop chocomel!
Na de overhandiging aan de werkgroep Kind en armoede is er contact opgenomen met SchuldHulpMaatje. Zij weten precies waar de kaartjes goed terecht zullen komen.
Kiwanes Venlo Fides, bedankt! Dankzij jullie donatie konden vele kinderen afgelopen december volop genieten van de ijsbaan!

Kiwanis Sintermerte: Donatie aan de Kledingbank (10 september 2018)
Jaarlijks zit o.a de kledingbank Venlo verlegen om kinderschoenen in de kleinere maten vanaf ongeveer 5 jaar tot plm. 12 jaar. Niet alleen gaat het dan om gebruikte paren maar feitelijk in een aantal gevallen ook om nieuwe exemplaren. Het behoeft geen nadere uitleg dat de voeten van kinderen in deze leeftijdsfase regelmatig van deugdelijk en goed schoeisel voorzien moet worden. De kledingbank heeft daar structureel behoefte aan.
In 2017 heeft de kledingbank dankzij een donatie vanuit de werkgroep Kind en armoede kinderschoen kunnen kopen.
In september 2018 heeft de serviceclub Kiwanis Sintermerte een donatie gedaan van € 800,- waardoor de kledingbank in de gelegenheid was om 80 paar nieuwe kinderschoenen te kunnen kopen! Ze kregen er zelfs een grote doos kindersokken gratis bij geleverd van de winkel. Het betreft kinderen die door hun thuissituatie afhankelijk zijn van kleding die ze krijgen omdat hun ouders niet de financiële middelen hebben om daar voor te zorgen.
Namens de werkgroep Kind en armoede als ook de kledingbank, héél erg bedankt voor deze gulle gift!

Kandoen en sportactiviteit ‘Delen in Meedoen’ (10 oktober 2018)
Vanuit de werkgroep ‘Delen in Meedoen’ draait sinds dit schooljaar met groot succes een sportactiviteit in de Vastenavondkamp in Blerick. Kinderen worden onder begeleiding van de Syrische basketbalspeelster Nadya, klaargestoomd om de basketbaltechnieken onder de knie te krijgen. Het is verbazingwekkend hoe goed de kinderen, waaronder ook héle jonge kinderen, al hun motoriek hebben ontwikkeld in een relatief korte tijd! Om alle basketbalballen bij elkaar te houden werd vanuit de werkplaats van KanDoen een ballenkist gemaakt. Op 10 oktober werd het onder luid gejuich van de kinderen in ontvangst genomen. Kandoen is een instelling van de gemeente Venlo die mensen uit de buurt bij elkaar brengt om elkaar te ondersteunen bij bv klussen. Wij van de werkgroep Kind en armoede zijn blij dat Kandoen een kist heeft willen maken voor de sportactiviteit in de Vastenavondkamp. Heel erg bedankt hiervoor!

Verslag Armoedeconferentie 10 oktober 2017

Verslag Werk aan de winkel 20 oktober 2015

Verslag Werkconferentie 13 mei 2014

Verslaglegging conferentie Bindkracht 3 september 2013

 

De Gemmaschool verzamelt ieder jaar voor de boekenweek/verjaardagsgeld in voor een (lokaal) goed doel, het liefst voor kinderen.
Dit jaar namen zij contact op met de werkgroep Kind en armoede (Bindkracht Venlo).
Op 4 oktober zijn twee afgevaardigden van de werkgroep naar de Gemmaschool gegaan om de gift van €458,28 feestelijk in ontvangst te nemen. De kinderen waren zeer geïnteresseerd, stelden vragen en vertelden zelf wat zij onder armoede verstonden. De donatie is dankbaar in ontvangst genomen en zal zeker bij die kinderen terecht komen die dat het hardst nodig hebben.

Zie ook: www.clientenraadvenlo.nl
 Stukje over de workshops 2016
Bijzonder bericht:

De Willibrordusschool in Venlo organiseert ieder jaar een kerstmarkt. De opbrengst ervan wordt altijd gedoneerd aan een goed doel.

Dit keer kwamen zij uit bij “Kind in armoede”. Op 5 april zijn een zestal leerlingen onder begeleiding dit bedrag komen overhandigen bij ’t Groenewold.

Willibrordusschool t Groenewold-200416

 

___________________________________________________________________________