Archief

Inloophuis Aandachtscentrum op tv

Het Aandachtscentrum in Venlo, onderdeel van ’t Groenewold, was laatst op landelijke televisie. Omroep KRO-NCRV was afgereisd naar Limburg, in eerste instantie omdat televisieprogramma The Passion dit jaar in Roermond wordt opgenomen. Reden om eens in Limburg rond te kijken naar wat er in deze provincie bestaat aan diaconale projecten die bijdragen aan de verbondenheid in de samenleving en die oog hebben voor mensen in moeilijke omstandigheden. Zo kwam men terecht bij ons Aandachtscentrum. Er werden opnamen gemaakt, die als item zijn gebruikt in een tv-programma.

Het programma heet ‘Roderick zoekt licht’ en is terug te kijken door op deze link te klikken: https://www.kro-ncrv.nl/programmas/roderickzoekt/seizoenen/seizoen-2020/kansen-in-limburg-kn1711995

Het Aandachtscentrum is het derde item dat aan bod komt en begint 17 minuten na de start van de uitzending.

Oorspronkelijke uitzenddatum was dinsdag 3 maart 2020 om 16.15 uur op NPO 2.

Uitnodiging Ouderbijeenkomst + speciale kinderactiviteitop 11 maart 2020

Download hier de uitnodiging voor een Ouderbijeenkomst + speciale kinderactiviteit voor kinderen in het Vastenavondkamp / Klingerberg, op 11 maart 2020: Brief ouders uitnodiging 11 maart.

Uitreiking eerst Stadspas Venlo

Vanaf 1 januari 2020 is er een nieuwe regeling maatschappelijke participatie minima. Hiermee is de Stadspas Venlo geïntroduceerd voor mantelzorgers en minima. Wie een laag inkomen heeft of vrijwillig zorg verleent aan iemand in zijn of haar omgeving, heeft wellicht recht op StadspasVenlo. Met deze Stadspas kan bij Venlose ondernemingen betaald worden, of het geeft recht op korting.

De eerste stadspas werd officieel uitgereikt, woensdag 8 januari 2020, om 13.00 uur op basisschool Mikado in Blerick. Meer informatie over de Stadspas Venlo is op onze site te lezen (onder Kind en Armoede), en op https://www.venlo.nl/stadspas-venlo.

Dag van de Armoede donderdag 17 oktober 2019

Tijdens De Internationale Dag van de Armoede staan we in Limburg gezamenlijk op tegen armoede en de gevolgen daarvan. Door héél Limburg wordt er aandacht gevraagd voor de armoede dichtbij en veraf. Tijdens kooksessies op verschillende plaatsen, het uitdelen van maaltijden en soep wordt nagedacht hoe we armoede en de gevolgen daarvan kunnen aanpakken. Ook in Venlo doen we mee. U bent van harte uitgenodigd om ook mee te doen, met ons het gesprek aan te gaan en/of een hapje te komen eten.

12.00-14.00 uur Zuidpilaar, Reigerstraat 2, Venlo
15.00-17.00 uur Markt, Venlo

Download hier de Flyer Dag van de Armoede Venlo

Download hier de Poster Dag van de Armoede Venlo

Uitnodiging  voor theatervoorstellingen rondom thema armoede

Op donderdagavond 3 oktober 2019 (Basisschool De Harlekijn) en op vrijdagmiddag 15 november 2019 (De Garage) organiseert Bindkracht Venlo theatervoorstellingen met het ThemaTheater “Zelf Sjöldj” rondom het thema armoede. Download hier de uitnodiging.

Nieuwe data Cliëntenraad Sociale Dienst Venlo 2019

De nieuwe data staan in dit document.

Werkconferentie Samen Armoede Uitsluiten 14 mei 2019
Graag nodigen wij u uit voor de werkconferentie over het thema “Samen Armoede Uitsluiten”.

Datum: dinsdag 14 mei 2019 van 13.00-17.15 uur.
Plaats: Gemeenschapshuis De Bantuin,
Pastoor Kierkelsplein 20, Venlo.

Lees hier de uitnodiging, en hier informatie over het thema Positieve Gezondheid.

Graag aanmelden via e-mail: info@stichtinggroenewold.nl
(naam en evt. organisatie vermelden).
Wilt u tevens uw eerste, tweede en derde keuze voor de werktafels kenbaar maken?

Donatie aan Kind en armoede in Joriskerk (Protestantse gemeenschap Venlo)
Op 16 december 2018 mocht de werkgroep Kind en armoede een presentatie houden tijdens de viering in de Joriskerk.  Marjan Schuman en Daphne Tip hebben uitleg gegeven over de werkzaamheden van Kind en armoede. Na afloop mochten zij een gulle gift ontvangen van maar liefst €1165,- !
Ook de opgehaalde collecte mochten wij in ontvangst nemen en werd het zelfs verdubbeld. (€141,14)
Dank voor deze gulle donatie! De werkgroep zal er voor zorgen dat het goed besteed zal gaan worden.

Kiwanis Venlo Fides: Donatie aan de werkgroep Kind en armoede (6 december 2018)
De serviceclub Kiwanis Venlo Fides wil goede doelen in de regio Venlo in kaart brengen en dan specifiek kinderen. Wij kregen 24 vrijkaartjes voor Venlo on Ice voor kinderen in de leeftijd tussen 10 en 15 jaar. Dit is inclusief entree, huur van de schaatsen én een warme kop chocomel!
Na de overhandiging aan de werkgroep Kind en armoede is er contact opgenomen met SchuldHulpMaatje. Zij weten precies waar de kaartjes goed terecht zullen komen.
Kiwanes Venlo Fides, bedankt! Dankzij jullie donatie konden vele kinderen afgelopen december volop genieten van de ijsbaan!

Kiwanis Sintermerte: Donatie aan de Kledingbank (10 september 2018)
Jaarlijks zit o.a de kledingbank Venlo verlegen om kinderschoenen in de kleinere maten vanaf ongeveer 5 jaar tot plm. 12 jaar. Niet alleen gaat het dan om gebruikte paren maar feitelijk in een aantal gevallen ook om nieuwe exemplaren. Het behoeft geen nadere uitleg dat de voeten van kinderen in deze leeftijdsfase regelmatig van deugdelijk en goed schoeisel voorzien moet worden. De kledingbank heeft daar structureel behoefte aan.
In 2017 heeft de kledingbank dankzij een donatie vanuit de werkgroep Kind en armoede kinderschoen kunnen kopen.
In september 2018 heeft de serviceclub Kiwanis Sintermerte een donatie gedaan van € 800,- waardoor de kledingbank in de gelegenheid was om 80 paar nieuwe kinderschoenen te kunnen kopen! Ze kregen er zelfs een grote doos kindersokken gratis bij geleverd van de winkel. Het betreft kinderen die door hun thuissituatie afhankelijk zijn van kleding die ze krijgen omdat hun ouders niet de financiële middelen hebben om daar voor te zorgen.
Namens de werkgroep Kind en armoede als ook de kledingbank, héél erg bedankt voor deze gulle gift!

Kandoen en sportactiviteit ‘Delen in Meedoen’ (10 oktober 2018)
Vanuit de werkgroep ‘Delen in Meedoen’ draait sinds dit schooljaar met groot succes een sportactiviteit in de Vastenavondkamp in Blerick. Kinderen worden onder begeleiding van de Syrische basketbalspeelster Nadya, klaargestoomd om de basketbaltechnieken onder de knie te krijgen. Het is verbazingwekkend hoe goed de kinderen, waaronder ook héle jonge kinderen, al hun motoriek hebben ontwikkeld in een relatief korte tijd! Om alle basketbalballen bij elkaar te houden werd vanuit de werkplaats van KanDoen een ballenkist gemaakt. Op 10 oktober werd het onder luid gejuich van de kinderen in ontvangst genomen. Kandoen is een instelling van de gemeente Venlo die mensen uit de buurt bij elkaar brengt om elkaar te ondersteunen bij bv klussen. Wij van de werkgroep Kind en armoede zijn blij dat Kandoen een kist heeft willen maken voor de sportactiviteit in de Vastenavondkamp. Heel erg bedankt hiervoor!

Verslag Armoedeconferentie 10 oktober 2017

Verslag Werk aan de winkel 20 oktober 2015

Verslag Werkconferentie 13 mei 2014

Verslaglegging conferentie Bindkracht 3 september 2013

 

De Gemmaschool verzamelt ieder jaar voor de boekenweek/verjaardagsgeld in voor een (lokaal) goed doel, het liefst voor kinderen.
Dit jaar namen zij contact op met de werkgroep Kind en armoede (Bindkracht Venlo).
Op 4 oktober zijn twee afgevaardigden van de werkgroep naar de Gemmaschool gegaan om de gift van €458,28 feestelijk in ontvangst te nemen. De kinderen waren zeer geïnteresseerd, stelden vragen en vertelden zelf wat zij onder armoede verstonden. De donatie is dankbaar in ontvangst genomen en zal zeker bij die kinderen terecht komen die dat het hardst nodig hebben.

Zie ook: www.clientenraadvenlo.nl
 Stukje over de workshops 2016
Bijzonder bericht:

De Willibrordusschool in Venlo organiseert ieder jaar een kerstmarkt. De opbrengst ervan wordt altijd gedoneerd aan een goed doel.

Dit keer kwamen zij uit bij “Kind in armoede”. Op 5 april zijn een zestal leerlingen onder begeleiding dit bedrag komen overhandigen bij ’t Groenewold.

Willibrordusschool t Groenewold-200416

 

___________________________________________________________________________