Kind en Armoede

Notitie Kindpakket

Folder Kindpakket en Aanvraagformulieren:

Beschrijving minimaregelingen ouders

U hebt wensen maar geen geld?

Wanneer kan ik gebruik maken van deze regeling?

Informatie Kindpakket:
Gemeente Venlo: 14077

De werkgroep Kind en Armoede is in oktober 2013 van start gegaan.
Contactadres: Stichting ’t Groenewold Daphne Tip 077-3546689

Er is meer oog voorkinderen en armoede gewenst. Kinderen in armoede moeten niet langs de zijlijn (blijven) staan. Er zijn veel kinderen die opgroeien in armoede en dagelijks worden geconfronteerd met geldgebrek; geen dagelijkse warme maaltijd, geen nieuwe kleding / schoeisel als dat nodig is. Lid zijn van een sportclub of het vieren van een verjaardag, deelname aan bijvoorbeeld schoolexcursies, een schoolreisje, het schoolkamp is geen vanzelfsprekendheid.
Daarnaast hebben veel kinderen het gevoel niet mee te kunnen en buitengesloten te worden.
Kinderen hebben zorgen (gericht op geldproblemen), schroom en schaamte m.b.t. hun armoede- situatie. Soms gevoelens van machteloosheid, boosheid, schuld en angst. Soms fysieke problemen (buikpijn, vermoeidheid, slaapproblemen). Soms ook spanningen en stress in het gezin.
Uitgangspunt is de situatie die het zgn. Venloos Pact’ schildert.

Het Venloos Pact
Druk op deze knop als u verder wilt lezen … Venloos Pact

Doelen
De werkgroep Kind en Armoede stelt zich ten doel:

  • Ontwikkelen van armoedebeleid, specifiek naar kinderen
  • ontwikkelen van een visie met een integrale aanpak van armoede onder kinderen
  • toegankelijkheid verbeteren van voorzieningen en het aanvragen vereenvoudigen
  • kinderen vroegtijdig betrekken bij het beschikbaar maken van voorzieningen
  • een compleet aanbod realiseren voor kinderen, publiek/private samenwerking
  • gericht op verbetering sociale samenhang
  • monitoren van het kindgerichte armoedebeleid.

Maatregelen die de werkgroep voorstelt
De werkgroep heeft gewerkt aan het zgn. ‘kindpakket’ dat is geïntroduceerd in de week van de armoede. Momenteel wordt gewerkt aan de uitwerking van het Kindpakket.

InitiatiefDoelContactTelefoon/emailadres
Stichting LeergeldOndersteunen van kinderen tussen
4-18 jaar waarvan een aantal basisvoorzieningen voor school niet door de ouders betaald kunnen worden. Bekijk hier de video
Peter Verhoeckx
Postbus 1910
5900 BX Venlo
www.jeugdfondsenvenlo.nl
Stichting OKeOrganiseert voor kind(eren) (groot)ouder(s) een kind en ouder inloop middag. Doel is om op een laagdrempelige manier de mogelijkheid te bieden om uit hun isolement te komen en hun sociaal netwerk te vergroten.
Doelgroep moet woonachtig zijn in Venlo-West.
Anita Herman
Huis van de wijk “De 5 Sprong”
Blariacumstraat 5
5922 VV Blerick
06-17872606
a.herman@stg-oke.nl
www.stg-oke.nl
SinterklaasactieBelinda Augustinus
Kaldenkerkerweg 153
5915 AB Venlo
julsing@live.nl
Schuld HulpmaatjeMensen in schulden ondersteunenJac Verheijden
Dan van Dijk
info@schuldhulpmaatjevenlo.nl
Leger des HeilsAanbieding 2e hands kledingwinkelPeter Venis
Boerendansweg 26
5914 RH Venlo
077-7501633
pvdvenis@legerdesheils.nl
Jeugdcultuur-JeugdsportfondsCultuur:
Ontwikkeling op het gebied van cultuur en recreatie te ontplooien en te verbreden.

Sport:
Biedt kinderen de ruimte om te groeien en hun talenten te ontwikkelen door hun favoriete sport te bedrijven.
Riet Goosen06-54787379
venlo@jeugdcultuurfonds.nl
venlo@jeugdsportfonds.nl
Geld-terug-regelingVoor inwoners uit Venlo met kinderen tot en met 110 procent van de bijstandsnorm.
Per gezinslid een budget van €100.
Daarnaast is er een vergoeding voor een internetabonnement van €100
Aanvraagformulier downloaden website Gemeente Venlo of ophalen bij de balie op het Werkplein Venlo
- Gemeente Venlo
Postbus 3434
5902 RK Venlo
14077 (5-cijferig)
www.clientenraadvenlo.nl
Kansvoormijnkind.nl:
Initiatief van Stimulansz, Nibud en ministerie van SZW.

Initiatief waar gemeenten zich kosteloos op kunnen aansluiten.
Via deze website krijgen gezinnen informatie over geldzaken en minimaregelingenNibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting)
Is een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over financiën van huishoudens.
Werkdagen: 09.00-13.00 uur.
Tel: 030-2391350
www.kansvoormijnkind.nl
‘Ik ben geweldig’
Initiatief van NJR en VSBfonds(Verenigde Spaarbanken Nederland)
Voor jongeren t/m 24 jaar die met een goed plan komen voor de ander:
- Ze kunnen support krijgen op gebied van idee tot en met uitvoering.
- Training ”Doe Maar Geweldig”
- Coach voor ondersteuning en uitvoering van het idee
- Financiële steun van max. €1000,-
NJR Bureau
Kromme Nieuwegracht 58
3512 HL Utrecht
030-2303575
info@njrhetbureau.nl
Helpdesk jongeren:
info@ikbengeweldig.nl
BudgetkringEen initiatief van Stichting Lift in Maastricht.
Met als doel hulp bieden om mensen uit de financiële problemen te helpen. Om weer greep te krijgen op hun budget en daarmee op hun leven.
Stichting LIFT – Budgetkring
Cortenstraat 4
6211 HT Maastricht
043-8523459
info@budgetkring.nl
www.budgetkring.nl
‘Gesprek in de buurt’Site om onderling ideeën uit te wisselen en elkaar te helpen. Synthese
Postbus 5033
5800 GA Venray
0478-517300
gesprekindebuurt@synthese.nl
www.synthese.nl
www.gesprekindebuurt.nl
Stichting Sôkkertante
Iedere woensdag:
10.00-12.00 uur
14.00-17.00 uur
Tijdens schoolvakanties gesloten.
Speelgoedbank voor de regio Venlo die ervoor zorgt dat minder bedeelde kinderen speelgoed kunnen krijgen.
Genummerde verwijsbrieven vooralsnog via de:
- Voedselbank
- St. Doortocht
- Mozaïek
- Bewindvoerders
St. Sôkkertante
Koninginnesingel 42-43
5911 KC
Venlo
sokkertante@gmail.com
Humanitas:
Thuisadministratie
Mensen helpen bij het ordenen en structureren van hun administratie, het leren budgetteren en ondersteunen bij invullen formulierenHuub Peters
h.peters@humanitas.nl
Bezoekadres alleen op afspraak:
Heutstraat 11
Venlo
ta.venlo@humanitas.nl
635120776
Integrale VroeghulpHet netwerk Integrale vroeghulp is een laagdrempelige coördinatiepunt voor ouders die behoefte hebben aan ondersteuning en advies bij de gesignaleerde ontwikkelingsproblematiek van hun kind. (meestal van 0-7 jaar)
Bij ieder kind wordt uitgegaan van één plan, één plan en één aanspreekpunt.
Integrale Vroeghulp Noord en Midden Limburg
Drie Decembersingel 48c
5921 AC Venlo
077-3961519
www.integralevroeghulp.nl
ivh@mee-nml.nl
Burenhulpdienst (Venlo-Oost)
(VenloDroom)
Burenhulpdienst biedt praktische hulp of hulp van sociale aard, wanneer familie of vrienden de gewenste hulp niet kunnen bieden. De aangeboden diensten zijn zeer variabel en van korte duur (max 3 uur)De geboden hulp is gratis. Alleen de kosten die de vrijwilliger moet maken, moet worden vergoed. Den kaan vervoerskosten (0,28 euro per km)Burenhulpdienst:
Huis van de Wijk
Ericaweg 6
Venlo-Oost
Dinsdagmiddag: 14.00-16.00 uur
Donderdagmiddag: 10.00-12.00 uur
077-3266430
burenhulpdienst@venlodroom.nl
De VakantiebankInitiatief van Vrijbuiter. Doel is om mensen die in een moeilijke periode van hun leven zitten even op adem te laten komen.
Vakantie aanbiedingen zijn gratis.
Er zijn wel voorwaarden aan verbonden en men moet zorgen voor eigen vervoer.
De Vakantiebank
Postbus 275
9300 AG Roden
Aanmelden via website:
www.devakantiebank.nl