Kind en Armoede

Notitie Kindpakket

Folder Kindpakket en Aanvraagformulieren:

Beschrijving minimaregelingen ouders

U hebt wensen maar geen geld?

Wanneer kan ik gebruik maken van deze regeling?

Informatie Kindpakket:
Gemeente Venlo: 14077

De werkgroep Kind en Armoede is in oktober 2013 van start gegaan.
Contactadres: Stichting ’t Groenewold Daphne Tip 077-3546689

Er is meer oog voorkinderen en armoede gewenst. Kinderen in armoede moeten niet langs de zijlijn (blijven) staan. Er zijn veel kinderen die opgroeien in armoede en dagelijks worden geconfronteerd met geldgebrek; geen dagelijkse warme maaltijd, geen nieuwe kleding / schoeisel als dat nodig is. Lid zijn van een sportclub of het vieren van een verjaardag, deelname aan bijvoorbeeld schoolexcursies, een schoolreisje, het schoolkamp is geen vanzelfsprekendheid.
Daarnaast hebben veel kinderen het gevoel niet mee te kunnen en buitengesloten te worden.
Kinderen hebben zorgen (gericht op geldproblemen), schroom en schaamte m.b.t. hun armoede- situatie. Soms gevoelens van machteloosheid, boosheid, schuld en angst. Soms fysieke problemen (buikpijn, vermoeidheid, slaapproblemen). Soms ook spanningen en stress in het gezin.
Uitgangspunt is de situatie die het zgn. Venloos Pact’ schildert.

Het Venloos Pact
Druk op deze knop als u verder wilt lezen … Venloos Pact

Doelen
De werkgroep Kind en Armoede stelt zich ten doel:

  • Ontwikkelen van armoedebeleid, specifiek naar kinderen
  • ontwikkelen van een visie met een integrale aanpak van armoede onder kinderen
  • toegankelijkheid verbeteren van voorzieningen en het aanvragen vereenvoudigen
  • kinderen vroegtijdig betrekken bij het beschikbaar maken van voorzieningen
  • een compleet aanbod realiseren voor kinderen, publiek/private samenwerking
  • gericht op verbetering sociale samenhang
  • monitoren van het kindgerichte armoedebeleid.

Maatregelen die de werkgroep voorstelt
De werkgroep heeft gewerkt aan het zgn. ‘kindpakket’ dat is geïntroduceerd in de week van de armoede. Momenteel wordt gewerkt aan de uitwerking van het Kindpakket.

InitiatiefDoelContactTelefoon/emailadres/website
Stichting LeergeldOndersteunen van kinderen tussen
4-18 jaar waarvan een aantal basisvoorzieningen voor school niet door de ouders betaald kunnen worden. Bekijk hier de video
Peter Verhoeckx
Postbus 1910
5900 BX Venlo
leergeldvenlo@gmail.com
SinterklaasactieBelinda Augustinus
Kaldenkerkerweg 153
5915 AB Venlo
julsing@live.nl
Schuld HulpmaatjeMensen in schulden ondersteunenJac Verheijden
Dan van Dijk
info@schuldhulpmaatjevenlo.nl
Leger des HeilsAanbieding 2e hands kledingwinkelPeter Venis
Boerendansweg 26
5914 RH Venlo
077-7501633
pvdvenis@legerdesheils.nl
Jeugdcultuur-JeugdsportfondsCultuur:
Ontwikkeling op het gebied van cultuur en recreatie te ontplooien en te verbreden.

Sport:
Biedt kinderen de ruimte om te groeien en hun talenten te ontwikkelen door hun favoriete sport te bedrijven.
Riet Goosen06-54787379
venlo@jeugdcultuurfonds.nl
venlo@jeugdsportfonds.nl
Geld-terug-regelingVoor inwoners uit Venlo met kinderen tot 18 jaar en t/m 120 % van de bijstandsnorm.
Per gezinslid een budget van €100.
Daarnaast is er een vergoeding voor een internetabonnement van €100
Aanvraagformulier downloaden website Gemeente Venlo of ophalen bij de balie op het Werkplein Venlo
Gemeente Venlo
Postbus 3434
5902 RK Venlo
14077 (5-cijferig)
www.clientenraadvenlo.nl
Kansen voor alle kinderenBieden voorzieningen op het gebied van educatie, sport, cultuur, verjaardag, recreatie en overige zaken.Aanvraag via de website: www.kansenvoorallekinderen.nlwww.kansenvoorallekinderen.nl
Ik ben geweldig:
Met coaching, training en financiële bijdragen tot € 1000,00 willen we zoveel mogelijk jongeren supporten bij hun eigen idee om iets goed te doen voor een ander.
Voor jongeren t/m 24 jaar die met een goed plan komen voor de ander:
- Ze kunnen support krijgen op gebied van idee tot en met uitvoering.
- Training ”Doe Maar Geweldig”
- Coach voor ondersteuning en uitvoering van het idee
- Financiële steun van max. €1000,-
NJR Bureau
Kromme Nieuwegracht 58
3512 HL Utrecht
030-2303574
info@njrhetbureau.nl
Helpdesk jongeren:
info@ikbengeweldig.nl
BudgetkringEen initiatief van Stichting Lift in Maastricht.
Met als doel hulp bieden om mensen uit de financiële problemen te helpen. Om weer greep te krijgen op hun budget en daarmee op hun leven.
Stichting LIFT – Budgetkring:
Franciscus Romanusweg 52
6221 AH Maastricht
043-8523459
info@budgetkring.nl
www.budgetkring.nl
Synthese VenloSite om onderling ideeën uit te wisselen en elkaar te helpen. Synthese Venlo
Dorpstraat 1c
5941 EW Velden
Openingstijden:
Ma.-don.: 8.30-17.00
Vrij. 8.30-12.30
077-4722534
info@synthese.nl
www.synthese.nl
Stichting Sôkkertante
Iedere woensdag:
10.00-12.00 uur
14.00-17.00 uur
Tijdens schoolvakanties gesloten.
Speelgoedbank voor de regio Venlo die ervoor zorgt dat minder bedeelde kinderen speelgoed kunnen krijgen.
Genummerde verwijsbrieven vooralsnog via de:
- Voedselbank
- St. Doortocht
- Mozaïek
- Bewindvoerders
St. Sôkkertante
Koninginnesingel 42-43
5911 KC
Venlo
sokkertante@gmail.com
Humanitas:
Thuisadministratie
Mensen helpen bij het ordenen en structureren van hun administratie, het leren budgetteren en ondersteunen bij invullen formulierenCoördinator Thuisadministratie Netty Aerts
Heutstraat 11
5913 AH
Venlo
ta.noord-limburg@humanitas.nl
06-23602863
Integrale VroeghulpHet netwerk Integrale vroeghulp is een laagdrempelige coördinatiepunt voor ouders die behoefte hebben aan ondersteuning en advies bij de gesignaleerde ontwikkelingsproblematiek van hun kind. (meestal van 0-7 jaar)
Bij ieder kind wordt uitgegaan van één plan, één plan en één aanspreekpunt.
Integrale Vroeghulp Noord en Midden Limburg
Drie Decembersingel 48c
5921 AC Venlo
077-3961519
www.integralevroeghulp.nl
ivh@mee-nml.nl
Burenhulp 077-3030629Burenhulpdienst biedt praktische hulp of hulp van sociale aard, wanneer familie of vrienden de gewenste hulp niet kunnen bieden. De aangeboden diensten zijn zeer variabel en van korte duur (max 3 uur)De geboden hulp is gratis. Alleen de kosten die de vrijwilliger moet maken, moet worden vergoed. Den kaan vervoerskosten (0,28 euro per km)Huis van de Wijk
"De Vogelhut"
Merelweg 1
5915 BT Venlo

Huis van de Wijk "Op d'n Berg"
Ericaweg 6
5915 ES Venlo
Openingstijden: Ma t/m Vrij 9.00 tot 17.00
hvdwoost@gmail.com
www.hvdw-venlo-oost.nl
Stichting De VakantiebankStichting De Vakantiebank heeft als doelstelling om gezinnen met minimum inkomen een accommodatie aan te bieden voor een week onbezorgde vakantie. Om in aanmerking te komen voor een vakantie dient u (met of zonder kinderen) op of onder bijstandsniveau rond te komen en meer dan 5 jaar niet op vakantie te zijn geweest.
Voor meer informatie zie www.devakantiebank.nl
De Vakantiebank
Kanaalstraat 59
9301 LR Roden

De Vakantiebank
Postbus 11121
9700 CC Groningen

Aanmelden via website: www.devakantiebank.nl
06-26735852
www.devakantiebank.nl