Kind en Armoede

Nieuwsbrief “Maak Armoede Bespreekbaar” gepubliceerd

Project Maak Armoede Bespreekbaar steunt scholen om meer openheid te krijgen rond geldzorgen. In deze nieuwsbrief leest u over nieuwe materialen en activiteiten.

Update Project Maak Armoede Bespreekbaar

Onderstaand korte info over ons project Maak Armoede Bespreekbaar.

We zijn hard aan het werk in verband met de terugblik en de vooruitblik van het project. Er is overleg met de gemeente over onze enquête en de aanbevelingen.

We volgen de ontwikkeling van de mogelijkheid om brugfunctionarissen op school aan te stellen (52,1 miljoen landelijk). Deze brugfunctionarissen zouden o.a. aanvragen doen voor voorzieningen. We beïnvloeden deze ontwikkeling zo positief mogelijk via de netwerken waartoe wij toegang hebben.

We maken informatie bekend aan scholen om rijksgeld aan te kunnen vragen om geldlessen te gaan geven en gaan scholen steunen bij het aanvragen van deze gelden.

25 oktober is er een bijeenkomst waar wij informatie gaan geven over omgaan met armoede op scholen. En in november geven wij informatie en gaan wij het gesprek voeren over geldzorgen met de vrijwilligers van TOP voor ouders en kinderen van Incluzio.

Op de Gilde opleidingen MBO helpende hebben wij het Arm en Rijk spel gespeeld met jong volwassenen die met veel humor en wijsheid interactief deelnamen.

Krantenartikel

In Dagblad De Limburger van 5 juli 2023 is aandacht voor het onderzoek dat project Maak Armoede Bespreekbaar heeft gehouden: “Op ruim de helft van de basisscholen kinderen zonder ontbijt in de les,” luidt de kop van het artikel.

Een greep uit de activiteiten van het project Maak Armoede Bespreekbaar van Bindkracht in juni 2023

In juni 2023 hebben wij:

De resultaten uitgewerkt van de enquête onder intermediairs op scholen.
Adviezen opgesteld naar aanleiding daarvan.
Brieven opgesteld met advies voor het college en de raad van Venlo, voor scholen, schooldirecties en deze verstuurd.

Wij kregen een reactie van wethouder Boom met een dankzegging,
GroenLinks belde om informatie over de ondersteuning van intermediairs. (een belangrijk advies van ons projectteam.)
We bezochten de grootste fractie EenLokaal in de gemeenteraad en voerden overleg over onze belangrijkste advies, namelijk het ondersteunen van scholen en intermediairs op scholen. Dat zijn leerkrachten of mensen op de administratie die voorzieningen van kinderen aanvragen in de gemeente Venlo.

Er was overleg met Yvonne Kentgens, beleidsmedewerkster van de gemeente Venlo over rijksgelden om intermediairs van aan te stellen. Ook was daarover overleg met Hans Spekman van het Jeugdeducatiefonds die goed op de hoogte is van deze rijksgelden. Mogelijk is Hans daarover ook in gesprek al met Yvonne over hoe dit werkt. Hans gaf aan daar voor open te staan en ik heb beiden Hans en Yvonne mail en telefoonnummers gegeven.

De Limburger nam contact op om meer te weten over de enquête.
De resultaten van de enquête werden anoniem gemaakt en opgestuurd naar De Limburger. Mogelijk gaat de Limburger er nog een artikel aan wijden.

Al met al een boeiende maand. Maar wij kijken alweer vooruit. Er is contact met Gilde Opleidingen geweest en er staat een afspraak om te overleggen wat we op deze school kunnen gaan doen. Wie weet komen daar ook weer nieuwe vrijwilligers uit voort.

Bettine Arink en Marjan Schuman

Nieuwsbrief Project Maak Armoede Bespreekbaar van Bindkracht

Er is een nieuwsbrief uit! Werkgroep Maak Armoede Bespreekbaar geeft een terugblik op een activiteit op de Martinusschool in de Week van het Geld, om precies te zijn op 31 maart 2023. Download de nieuwsbrief hier: Nieuwsbrief Maak Armoede Bespreekbaar.

Het Project Maak Armoede Bespreekbaar

Eind 2022 en januari 2023 hebben de vrijwilligers en de projectleiding veel plezier beleefd bij het spelen van het bordspel Arm&Rijk spel op de basisscholen Harlekijn en De Springbeek. Dit spel heeft de vorm van een soort ganzenbordspel en als doel het gesprek over geld te voeren.

De kinderen dachten goed na over pesten omdat een ander kind kapotte gymschoenen had, een oplossing om toch naar een feestje te kunnen gaan en manieren om zichzelf en anderen te steunen. En ook dat het moeilijker was rijk te worden als je het spel begon als arm. Toch lukte dat een aantal leerlingen door toevalligheden en steun van anderen wel. De aandacht van wethouder Boom op de Harlekijn bij die gelegenheid gaf een extra cachet aan de gebeurtenis.

Dit spel spelen is niet het enige wat wij in dit project doen. Wij brengen o.a. bij scholen onderwijsmaterialen onder de aandacht om het gesprek over armoede op gang te brengen. Dit kan goed vorm krijgen bij het onderdeel burgerschap van het lesprogramma.

We geven een inspiratiesessie voor een team, informatie over voorzieningen of een workshop over Omgaan met armoede op scholen naar aanleiding van de gelijknamige uitgave van o.a. het Ministerie van Onderwijs en een aantal actieve platforms die zich inzetten om armoede onder kinderen terug te dringen en gelijke kansen te bevorderen.

De vrijwilligers volgen een gratis training om het achtergronden en gevolgen van armoede te begrijpen en vinden het fijn om met elkaar in contact te zijn.

Het project kan nog steeds vrijwilligers gebruiken o.a. om het Arm&Rijk spel te spelen. Dit hoeft niet veel tijd in beslag te nemen. Gemiddeld zal het een uur per maand zijn.

Als je interesse hebt, mail dan vrijblijvend naar armoedebespreekbaar@gmail.com

Vrijwilligers gezocht om het bordspel Rijk en Arm te spelen

Het project Maak Armoede Bespreekbaar van Bindkracht Venlo zoekt  vrijwilligers om het bordspel Rijk en Arm te begeleiden. Het is een leuke activiteit om met kinderen in gesprek te gaan over geld en geld keuzes. We oefenen het spel van tevoren met je en de activiteit zal gemiddeld ongeveer 1 uur per maand in beslag nemen. Ook bieden we je een gratis trainingen  aan over de achtergronden en gevolgen van geldgebrek en over voorzieningen in Venlo.  Het is een actieve training die ook heel gezellig is en gevolgd wordt door een gratis lunch.

De trainingen zullen plaatsvinden op 2 december en 12 december in het Groenewold in Venlo van 9.15 uur tot 11.45 uur.

Heb je interesse, bel dan naar Marjan Schuman 06-11 525 989 of stuur een mail naar armoedebespreekbaar@gmail.com

Uitnodiging Theateravond 31 mei 2022

Het kan iedereen overkomen: Krap zitten! Waarom schamen we ons eigenlijk voor een gebrek aan geld?  Het is gewoon lastig om rond te komen. Grote gebeurtenissen zoals een scheiding, ziekte of werkloosheid geven vaak geldproblemen. En dan komt er ook nog een hoge energierekening aan. Deze theateravond opent de ogen, laat je lachen en geeft begrip. De toegang is gratis.

Wanneer?
Dinsdag 31 mei 2022 

Waar?
MFC Op Expeditie
Vossenerlaan 57
5924 AC Blerick

Iedereen is welkom, ook als je geen kind op deze school hebt.

GRATIS voorstellingInloop: 19.00 uur

Aanvang: 19.30 uur

Einde: 21.30 uur

Aanmelding is gewenst om voldoende koffie en thee klaar te hebben staan via armoedebespreekbaar@gmail.com

Uitnodiging Training Maak Armoede Bespreekbaar

In het kader van het project Maak Armoede Bespreekbaar organiseren we een training in drie bijeenkomsten voor mensen die meer willen weten over armoede. Het is geschikt voor mensen die “iets” zouden willen doen om het taboe rond armoede te doorbreken. Als je zelf ervaring hebt met geldkrapte, ben je in het bijzonder van harte welkom.

Het is een gezellige, interactieve training waar je andere betrokken mensen ontmoet. Deelname is gratis en we verwachten dat je alledrie de bijeenkomsten volgt.

Er kunnen 7 geïnteresseerden deelnemen.Als je professional bent, kan je je aanmelden maar deelname is alleen mogelijk als er beschikbare plaatsen zijn. Een bericht over je aanmelding ontvang je uiterlijk 10 september.

Vanuit het project organiseren we activiteiten op deelnemende scholen in Tegelen, Venlo en Blerick. De volgende onderdelen komen aan bod:

– Wat is armoede, hoe herken je het?

– Hoe worden de gevolgen van kinderarmoede aangepakt in Venlo?

– Hoe ervaren mensen het?

De training vindt plaats op vrijdagen van 10 tot 11.30 uur. De locatie is ’t Groenewold, Begijnengang 17, 5911 JL Venlo (tegenover de bieb) Dit zijn de data:

– 24 september
– 15 oktober
– 29 oktober

Aanmelden gaat via email: armoedebespreekbaar@gmail.com

Stuur ons uiterlijk 9 september 2021 een mailtje. Stel ook je vragen gerust!

We kijken ernaar uit. Een mooie zomer toegewenst,

Bettine Arink en Marjan Schuman

PS: Deze informatie staat ook in deze pdf: Bijlage 4 informatie training

Algemene informatie over de Werkgroep Kind en Armoede

Er is meer oog voor kinderen en armoede gewenst. Kinderen in armoede moeten niet langs de zijlijn (blijven) staan. Er zijn veel kinderen die opgroeien in armoede en dagelijks worden geconfronteerd met geldgebrek; geen dagelijkse warme maaltijd, geen nieuwe kleding / schoeisel als dat nodig is. Lid zijn van een sportclub of het vieren van een verjaardag, deelname aan bijvoorbeeld schoolexcursies, een schoolreisje, het schoolkamp is geen vanzelfsprekendheid.
Daarnaast hebben veel kinderen het gevoel niet mee te kunnen en buitengesloten te worden.
Kinderen hebben zorgen (gericht op geldproblemen), schroom en schaamte m.b.t. hun armoedesituatie. Soms gevoelens van machteloosheid, boosheid, schuld en angst. Soms fysieke problemen (buikpijn, vermoeidheid, slaapproblemen). Soms ook spanningen en stress in het gezin.
Uitgangspunt is de situatie die het zgn. Venloos Pact’ schildert.
Druk op deze knop als u verder wilt lezen over het Venloos Pact.

Informatie Minimaregelingen

Hieronder vindt u informatie over diverse minimaregelingen. Aan het eind vindt u een handzame tabel van initiatieven.

Participatieregeling door middel van StadspasVenlo

Wat is het?
De Participatieregeling is voor alle inwoners van de gemeente Venlo met een inkomen tot 120% van de voor belanghebbende geldende bijstandsnorm. Per gezinslid is er een budget van € 100,00. Inwonende kinderen boven 18 jaar moeten zelf een aanvraag indienen. Het bedrag wordt op een pas gezet en is bedoeld voor bijvoorbeeld een bezoek aan een theater of attractiepark, een zwemabonnement of een lidmaatschap bibliotheek.
Voor volwassenen kan dit ook gebruikt worden voor contributies voor sport- of culturele verenigingen. De StadspasVenlo is de vervanger van de Geld Terug Regeling.

Hoe gaat de aanvraag voor een de Participatieregeling?
De klant kan alleen met DigD digitaal een aanvraag doen via www.venlo.nl/stadspas-venlo. Een gezin hoeft maar één aanvraag in te dienen. Kinderen boven 18 jaar dienen zelf een aanvraag in. Heeft u een uitkering van de gemeente dan hoeft u geen bewijsstukken toe te voegen. Heeft u geen uitkering van de gemeente dan dient u bewijsstukken toe te voegen zodat de gemeente het recht kan vaststellen. Vraag eerst de pas aan. U kunt namelijk met de pas betalen. U kunt geen bonnetjes meer inleveren. Die worden niet vergoed.
Wanneer u de pas heeft kunt u op de website www.stadspasvenlo.nl zien waar u kunt betalen met de pas. Kijk wel goed dat u kijkt naar de aanbieders van de participatieregeling voor minima.

Meer informatie:
• Telefoonnummer: 14077 en vraag naar medewerker Participatieregeling Minima
• Website: www.stadspasvenlo.nl
• Adres: Postbus 3434, 5902 RK Venlo

Collectieve Ziektekostenverzekering Minima

Er zijn  drie verzekeringen ondergebracht binnen de collectieve verzekering bij VGZ.

Dit zijn:
•    “Compact”    voor mensen met niet veel zorgkosten
•    “Compleet”   voor mensen met veel zorgkosten
•    “Compleet met dekking van het eigen risico”  voor mensen die jaarlijks hun eigen risico
geheel opmaken

Aanmelden dient rechtstreeks te gebeuren via www.gezondverzekerd.nl.
De vergoedingenlijst en de premie staan op deze site  vermeld.
De grens tot deelname aan de collectieve ziektekostenverzekering minima  is 120% van de voor belanghebbende geldende bijstandsnorm. Er kan maar één keer per jaar overgestapt worden en dat is per 1 januari.

Meer informatie:
•    Telefoonnummer: 0900 – 77 99 771 (€ 0,20 per gesprek, plus de gebruikelijke belkosten).
•    Website: https://gezondverzekerd.nl/mijngemeente/397

KINDPAKKET   regelingen alleen voor kinderen tot 18 jaar

Jeugdfonds sport & cultuur inzake sport

Wat is het?
Het Jeugdfonds sport en cultuur Venlo is er voor kinderen van 0 tot en met 18 jaar. Het fonds betaalt voor sport de contributie en eventueel (een deel van) de sportkleding. Van de ouder(s) wordt verwacht dat zij hun kind aanmoedigen om bij een sportclub te gaan en daar ook actief aan laten meedoen. Er wordt geen geld aan ouders uitbetaald.

Hoe gaat de aanvraag voor een bijdrage uit het Jeugdfonds sport & cultuur?
Ouders/verzorgers en kinderen kunnen niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdsportfonds. Zij kunnen contact opnemen met een tussenpersoon. Denk hierbij aan een leerkracht (basis- en middelbare school), jeugdhulpverlener, contactpersoon van de gemeente, huisarts of een maatschappelijk werker. Als zij geen contact hebben met de gemeente of maatschappelijk werk kunnen ze op school vragen wie de tussenpersoon van de school is. Een bijdrage (max € 225,- per jaar) uit het Jeugdsportfonds moet ieder jaar opnieuw aangevraagd worden. Bij toekenning wordt de contributie rechtstreeks naar de sportvereniging overgemaakt en voor de kleding/attributen krijgen de ouder(s) van de intermediair een waardebon aangereikt die alleen ingeleverd moet worden bij de genoemde sportwinkel. Er kan niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd.

Meer informatie:
• Telefoonnummer: 06-54787379.
• Emailadres: venlo@jeugdfondssportencultuur.nl
• Website: www.jeugdfondsenvenlo.nl

Jeugdfonds sport & cultuur inzake cultuur

Wat is het?
Het Jeugdfonds sport en cultuur Venlo is er voor kinderen van 0 tot 18 jaar, zodat zij inzake cultuur mee kunnen doen aan bijvoorbeeld een toneelclub, dansschool, scouting of muziekschool. Het Jeugdfonds sport en cultuur Venlo helpt, ouders die dit niet kunnen betalen, een handje.

Hoe gaat de aanvraag voor een bijdrage uit het Jeugdfonds sport & cultuur inzake cultuur?
Ouders/verzorgers en kinderen kunnen niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds sport & cultuur. Zij kunnen contact opnemen met een tussenpersoon. Denk hierbij aan een leerkracht (basis- en middelbare school), jeugdhulpverlener, contactpersoon van de gemeente, huisarts of een maatschappelijk werker. Als zij geen contact hebben met gemeente of maatschappelijk werk kunnen ze aan de leerkracht op school vragen wie de tussenpersoon van de school is. Dit kunt u ook aanvragen bij de coördinator van het Jeugdfonds sport en cultuur via venlo@jeugdfondssportencultuur.nl
Een bijdrage (max € 450,- per jaar) uit het Jeugdfonds sport en cultuur inzake cultuur moet ieder jaar opnieuw aangevraagd worden. Bij toekenning wordt de contributie rechtstreeks naar de vereniging overgemaakt en voor de kleding/attributen krijgen de ouder(s) van de intermediair een waardebon aangereikt die alleen ingeleverd kan worden bij de genoemde sport of muziekwinkel. Er kan niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd.

Meer informatie:
• Telefoonnummer: 06-54787379.
• Emailadres: venlo@jeugdfondssportencultuur.nl,
• Website: www.jeugdfondsenvenlo.nl

Stichting Leergeld

Wat is het?
Stichting Leergeld Venlo wil dat alle kinderen van 4 tot 18 jaar kunnen meedoen aan verplichte binnen- en buitenschoolse activiteiten. Het motto van Stichting Leergeld is: Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.
Stichting Leergeld ondersteunt bij het meedoen aan verplichte schoolreizen en het schoolverlaterskamp in groep 8 van de basisschool. Ook ondersteunt de stichting bij het aanschaffen van een fiets, een computer (eigen bijdrage verplicht) en bij het nemen van zwemlessen. In schrijnende gevallen kan ook Stichting Jarige Job worden ingezet zodat het kind toch een normale verjaardag kan vieren.

Hoe gaat de aanvraag voor een bijdrage uit Stichting Leergeld?
Een aanvraag kan ingediend worden door een ouder of verzorger, door het invullen van de gegevens op de website http://www.jeugdfondsenvenlo.nl/leergeld-aanvragen of door een brief te sturen naar: Stichting Leergeld Venlo, Postbus 1910, 5900 BX Venlo. Leergeld betaalt alleen uit aan leverancier of school en niet aan de ouder.

Meer informatie
• Telefoonnummer: 06-21445150 (alléén op woensdagochtend tussen 10 en 12 uur)
• Website: www.jeugdfondsenvenlo.nl

Nationaal fonds Kinderhulp

Wat is het?
Kinderhulp wil ervoor zorgen dat alle kinderen er gewoon bij kunnen horen. Dit doen ze door oog te hebben voor hun behoeften en hen te ondersteunen als zij nergens anders voor (financiële) hulp terecht kunnen. Het is voor kinderen tussen 0 en 21 jaar.

Ze bieden ondersteuning op de volgende gebieden:
•    Ontwikkeling (opleiding, cursus, sport, zwemles, eenvoudige laptop of ander schoolmateriaal,     muziek, speel- en spelmateriaal )
•    Ontspanning (dagje uit, Sinterklaas, weekje kamperen, broertje(s)-zusje(s) ofwel  ‘Brusjesdagen’, pleeggezindagen
•    Basale zaken (fiets, kamerinrichting, kleding)
•    Bijzondere zaken (naamsverandering, medicijnen, therapie)

Hoe gaat een aanvraag voor een bijdrage bij Nationaal Fonds Kinderhulp?
De aanvraag loopt via een intermediair van Maatschappelijke organisaties en gemeentelijke teams. Ouders kunnen dus zelf geen aanvraag indienen. Nationaal Fonds Kinderhulp beslist of er een bijdrage wordt toegekend. De noodzaak wordt bepaald door de intermediair. Het gaat om kinderen in armoede. Er is niet direct een inkomensgrens van toepassing. Intermediair worden? https://kinderhulp.nl/contact/bijdrage-aanvragen/  klik door bij quickscan en je kunt je aanmelden.

Per organisatie kan één persoon intermediair zijn of bij erg grote organisaties kunnen dit meerdere personen zijn. Nationaal Fonds Kinderhulp maakt, bij toekenning, het geld over naar de organisatie die het heeft aangevraagd en de organisatie zorgt dat het geld bij de leverancier van het gevraagde terecht komt.

Meer informatie
Telefoonnummer: 0570-611899
https://kinderhulp.nl
contact: zie www.jeugdfondsenvenlo.nl
Stichting Jarige Job

Stichting Jarige Job

Wat is Jarige Job?
Stichting Jarige Job trakteert kinderen tussen 4-12 jaar op een leuke verjaardag. Jarige Job geeft geen geld maar een verjaardagsbox ter waarde van € 35,-.
Jarige Job is niet voor alle kinderen in de bijstand bv maar voor kinderen die echt niets hebben en dus ook geen verjaardag kunnen vieren (schrijnende gevallen).

Voedselbank
In Venlo krijgen alle kinderen waarvan de ouders bij de voedselbank een pakket ophalen, ook een pakket van Jarige Job als hun kinderen jarig zijn.

Overige schrijnende gevallen
Wanneer je heel graag zou zien dat een kind een pakket van Jarige Job ontvangt en de ouders zijn niet bij de voedselbank, neem dan contact op met Riet Goosen. Wanneer deze kinderen namelijk wel bekend zijn bij Stichting Leergeld dan regelt Riet dat deze kinderen een verjaardagsbox krijgen. Is het kind zelf niet bekend maar wel een broertje of zusje dan kan Riet het betreffende kind toevoegen. Telefoonnummer Riet:06-54787379 of coordinatorleergeldvenlo@gmail.com

Werkwijze voor kinderen die niet bekend zijn bij Voedselbank of Stichting Leergeld
De hulpverlener kan (samen met de ouder(s) van het kind) de verjaardagsbox (niet eerder dan 6 maanden voor de verjaardag) aanvragen. Dit kan gedaan worden d.m.v. een online formulier www.stichtingjarigejob.nl/formulier. Deze link niet delen met klant svp

Informatie:
Zie http://www.stichtingjarigejob.nl/.

Sinterklaasbank

Wat is het?
De Sinterklaasbank onderscheidt zich van andere initiatieven en organisaties, omdat kinderen hun eigen cadeau kunnen kiezen; een ‘wenscadeautje’ dus. En daar hoort de voorpret, zoals het kunnen bladeren in de folder van de speelgoedwinkel, kruisjes zetten en een verlanglijstje maken, helemaal bij. Dat is wat het Sinterklaasfeest voor kinderen zo bijzonder maakt!

Voor wie?
Werkende ouders(mag ook part-time zijn) met laag inkomen, hoge schulden, schrijnende gevallen.

Benodigde gegevens
Voornaam en leeftijd kind/adresgegevens moeten bekend zijn bij de contactpersoon

Werkwijze
Kinderen zoeken in het Intertoys-boekje een cadeautje uit voor 25 euro. Contactpersoon ontvangt bon en overhandigt deze aan de ouders en zij kunnen hiermee naar de winkel gaan, waar de bon geactiveerd wordt.

Meer informatie 
• Contact: email: sinterklaasbankvenlo@gmail.com
• website: www.sinterklaasbank.nl

Gratis verlenging verblijfsvergunning of aanschaf Identiteitskaart

Wat is het?
Om zorg te kunnen ontvangen is een identiteitsbewijs nodig. Een verblijfsvergunning of een ID-kaart. Het gratis document is bedoeld voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Alleen de kosten van het document worden vergoed. Pasfoto’s en eventuele reiskosten dienen zelf te worden betaald. Het document wordt maximaal één keer per 5 jaar vergoed.

Hoe gaat de aanvraag voor een gratis identiteitsbewijs?
Er kan een aanvraagformulier gedownload worden: https://www.venlo.nl/kindpakket.
Het formulier dient volledig ingevuld en ondertekend ingeleverd te worden bij het stadskantoor Hanzeplaats 1 5912 AT te Venlo. U kunt het ook opsturen naar: Postbus 3434 3902 RK Venlo.

Verlenging verblijfsdocument
Als de aanvraag is ingediend en een bewijs van betaling is overlegd volgt de beschikking en bij toekenning de betaling aan de ouder. Dit kan voor meerdere kinderen tegelijk.
Aanschaf Identiteitskaart
Als de aanvraag is ingediend en er bestaat recht dan wordt er een tegoedbon naar de ouder gestuurd. Deze kan dan een afspraak maken bij het Stadskantoor voor het aanschaffen van de kaart. Door het inleveren van de tegoedbon is er recht op een gratis identiteitskaart. Is er al een identiteitskaart aangeschaft en komt de ouder er pas later achter dat een tegoedbon aangevraagd had kunnen worden, dan kan alsnog een vergoeding aangevraagd worden.

Meer informatie:
• Telefoonnummer: 14 077 en vraag naar de medewerker Participatieregeling minima
• Website: https://www.venlo.nl/kindpakket.
• Adres: Hanzeplaats 1, Venlo

Vergoedingen voor extra schoolkosten voor MBO-scholieren

Wat is het?
De MBO opleidingen hebben extra geld ontvangen vanuit de regering om leerlingen waarvan de ouders een inkomen hebben tot de 120% van de bijstandsnorm te ondersteunen in de extra schoolkosten. Het geldt alleen voor MBO scholieren (< 18 jaar). 18+ wordt slechts in incidentele gevallen toegekend. Deze worden meestal doorverwezen naar DUO.
De kosten die vergoed kunnen worden zijn:
• Boeken
• Licenties die ze moeten aanschaffen
• Studiebenodigdheden
• Laptop (of ze krijgen een gereviseerde laptop van de school)
• Reeds een laptop aangeschaft, kan achteraf een vergoeding voor plaatsvinden
• Evt. fiets

Hoe vraag je een vergoeding aan?
Voor Limburgse MBO opleidingen neemt de ouder contact met op met  de Commissie studentenfonds van Gilde opleidingen Roermond. Zij worden dan uitgenodigd voor een gesprek. Voor buiten Limburg kan de ouder het navragen op de school.

Meer informatie:
Voor meer informatie of vragen m.b.t. studenten van Gilde Opleidingen kan er contact opgenomen worden met het studentenfonds van Gilde Opleidingen via studentenfonds@rocgilde.nl Bereikbaar di t/m vr tot 16.00 uur.

Schuldhulpverlening

Geldzorgen en schulden kunnen voor grote problemen zorgen. Trek tijdig aan de bel, zodat de gemeente de burger op weg kan helpen. Bijvoorbeeld door schuldhulpverlening.

Voor wie?
• Voor iedereen! Het inkomen speelt geen rol.
• Maak tijdig een afspraak voor de klant. Ook als er nog geen schulden zijn, maar als de geldzorgen wel groot zijn.
• Voorkom dat de problemen zich opstapelen.
• Schuldhulpverlening is gratis.

Wat doet schuldhulpverlening?
• We brengen de situatie helder in beeld. Hoe staat de klant ervoor? En op de eerste plaats: hoe zorgen we ervoor dat er geen nieuwe schulden meer bijkomen.
• Samen kijken we naar mogelijke oplossingen voor de persoonlijke situatie.
• Wij betalen de schulden niet, maar zoeken wel actief mee naar een goede oplossing.

Waar kijken we bijvoorbeeld naar?:
• Naar het inkomen.
• De hoogte van de schulden.
• Of de klant de financiële situatie kan veranderen.
• Of de klant gemotiveerd is om het schuldenprobleem op te lossen.

Vragen en Aanvragen
• Neem contact op met de gemeente via schuldhulpverlening@venlo.nl of bel (077) 359 6736 als je de voicemail krijgt wordt je binnen 24 uur teruggebeld.
• Regelt de klant de  schulden liever zelf? Kijk dan eens op www.zelfjeschuldenregelen.nl

Informatie Kindpakket:
Gemeente Venlo: tel. 14077

De werkgroep Kind en Armoede is in oktober 2013 van start gegaan.
Contactadres: Stichting ’t Groenewold, Daphne Tip, tel. 077-3546689

Informatie over het Kindpakket is in de volgende folder te lezen:

 Folder Kindpakket en Aanvraagformulieren:

Druk op deze knoppen als u verder wilt lezen …

Beschrijving minimaregelingen ouders

U hebt wensen maar geen geld?

Wanneer kan ik gebruik maken van deze regeling?

Stadspas Venlo

Vanaf 1 januari 2020 is er een nieuwe regeling maatschappelijke participatie minima. Hiermee is de Stadspas Venlo geïntroduceerd voor mantelzorgers en minima. Wie een laag inkomen heeft of vrijwillig zorg verleent aan iemand in zijn of haar omgeving, heeft wellicht recht op StadspasVenlo. Met deze Stadspas kan bij Venlose ondernemingen betaald worden, of het geeft recht op korting.
 
De stadspas komt voor minima in de plaats van de Geld Terug Regeling.  Die is gestopt per 1 januari 2020.
 
De regeling kan aangevraagd worden op www.stadspasvenlo.nl. De voorwaarden om de pas aan te vragen voor minima zijn gelijk aan die van de Geld Terug Regeling:
 
– U bent inwoner van de gemeente Venlo;
– Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 120 procent van de voor u geldende bijstandsnorm.
 
Op de pas komt een bedrag te staan van 100 euro. Ieder gezinslid ontvangt een eigen pas. Waar u dit bedrag kunt uitgeven is te lezen op de website www.stadspasvenlo.nl.
 
U kunt geholpen worden bij het aanvragen van de pas bij Informatie- en adviespunten in de Huizen van de Wijk. Aanvragen kan alleen digitaal, dus via een computer.
 
Meer informatie op https://www.venlo.nl/stadspas-venlo en voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeeente, telefoonnummer: 14077
 

Doelen
De werkgroep Kind en Armoede stelt zich ten doel:

 • Ontwikkelen van armoedebeleid, specifiek naar kinderen
 • Ontwikkelen van een visie met een integrale aanpak van armoede onder kinderen
 • Toegankelijkheid verbeteren van voorzieningen en het aanvragen vereenvoudigen
 • Kinderen vroegtijdig betrekken bij het beschikbaar maken van voorzieningen
 • Een compleet aanbod realiseren voor kinderen, publiek/private samenwerking
 • Gericht op verbetering sociale samenhang
 • Monitoren van het kindgerichte armoedebeleid

Project(en) werkgroep:

 • Project SpeelgoedkastDit project is een initiatief van de werkgroep Kind en Armoede en wordt uitgevoerd door Daphne Tip en Marjan Schuman.
  De bedoeling is goed gebruikt speelgoed en nieuw speelgoed ter beschikking te stellen aan álle kinderen op een school of in een wijk. De Martinusschool is als eerste school in 2016 begonnen met het plaatsen van een speelgoedkast en hebben inmiddels veel kinderen en gezinnen blij kunnen maken met speelgoed.Sponsoren hebben het geld voor 10 kasten gedoneerd. Het is nog mogelijk een beperkt aantal kasten te plaatsen.
  Inmiddels staat er o.a. een speelgoedkast gemaakt door Houvast bij de Taal en Lent school. Deze school heeft het idee vorm gegeven als speel-o-theek.
  Bij jongerencentrum Picus staat inmiddels ook een kast gemaakt door Kandoen. De kast voor de Mikadoschool is ook klaar. Deze school wil het idee  anders uitwerken: ieder kind krijgt een cadeau bij zijn of haar verjaardag.Indien een school interesse heeft of indien iemand goed tweedehands speelgoed wil doneren kan men mailen naar m.w.j.schuman@gmail.com en aandachtcenrum@home.nl
  Speelgoedkast basisschool Taal en Lent
 • Maak Armoede Bespreekbaar

Folder Maak armoede bespreekbaar.

 • Delen in Meedoen
  Uitnodiging Ouderbijeenkomst + speciale kinderactiviteitop 11 maart 2020Download hier de uitnodiging voor een Ouderbijeenkomst + speciale kinderactiviteit voor kinderen in het Vastenavondkamp / Klingerberg, op 11 maart 2020: Brief ouders uitnodiging 11 maart.

Druk op deze knoppen als u verder wilt lezen:

-Project Delen in Meedoen;
Brochure over Delen in Meedoen.

Uitreiking Dr. Poelsprijs mei 2019

De initiatieven op ’n rijtje:

InitiatiefDoelAdresTelefoon/emailadres/website 
Stichting Sôkkertante Iedere woensdag: 10.00-12.00 uur 14.00-17.00 uur Tijdens schoolvakanties gesloten.Speelgoedbank voor de regio Venlo die ervoor zorgt dat minder bedeelde kinderen speelgoed kunnen krijgen. Genummerde verwijsbrieven via de: - Voedselbank - St. Doortocht - Mozaïek - BewindvoerdersSt. Sôkkertante Monseigneur Nolensplein 64 5911 GG VenloEmail: sokkertante@gmail.com
www.sokkertante.nl
Stichting Steungezin
Steungezin verbindt stadgenoten met elkaar om de kloof te overbruggen tussen arm en rijk.
Dit doen ze d.m.v. het innovatieve online buurtplatform www.steungezin.nl Mensen die in armoede leven kunnen daar gratis en anoniem een wens of rekening plaatsen. Vervolgens betaald mogelijk een donateur de wens of rekening. Steungezin zorgt voor de afwikkeling. Er wordt geen geld overgemaakt naar de profielhouder.
Spreekuur:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 - 12.00 uur.
Steungezin.nl Venlo
p/a Stichting Groenewold (t.o. de bibliotheek)
Begijnengang 17
5911 JL Venlo 
Tel: 06-48402594 (tijdens spreekuur)
Email: venlo@steungezin.nl
Stichting LeergeldOndersteunen van kinderen tussen
4-18 jaar waarvan een aantal basisvoorzieningen voor school niet door de ouders betaald kunnen worden. Bekijk hier de video
Postbus 1910
5900 BX  Venlo
Tel: 06-214 451 50 
(alleen op donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur)
Email: leergeldvenlo@gmail.com
www.leergeld.nl/venlo/
Stichting De VakantiebankStichting De Vakantiebank heeft als doelstelling om gezinnen met minimum inkomen een accommodatie aan te bieden voor een week onbezorgde vakantie. Om in aanmerking te komen voor een vakantie dient u (met of zonder kinderen) op of onder bijstandsniveau rond te komen en meer dan 5 jaar niet op vakantie te zijn geweest.
Aanmelden via website.
De Vakantiebank Postbus 11121 9700 CC Groningen www.devakantiebank.nl
SchuldhulpmaatjeMensen in schulden ondersteunenAlgemeen nummer: 06-10675509
Email: info@schuldhulpmaatjevenlo.nl
Leger des HeilsLEEF!! Shop
Aanbieding 2e hands kledingwinkel
maandag t/m vrijdag 14.00-16.00 uur
Boerendansweg 26 5914 RH VenloTel: 077-3520574 en 06 51286705
Kansen voor alle kinderenBieden voorzieningen op het gebied van educatie, sport, cultuur, verjaardag, recreatie en overige zaken onder de naam Sam& (samen voor alle kinderen). Aanvragen via de website.Sam&
Van Nelleweg 1
(Hal L en K)
3044 BC  Rotterdam
Tel: 010 307 59 09
Email: info@samenvoorallekinderen.nl
www.kansenvoorallekinderen.nl
Jeugdfondsen Sport en CultuurCultuur: Ontwikkeling op het gebied van cultuur en recreatie te ontplooien en te verbreden. Sport: Biedt kinderen de ruimte om te groeien en hun talenten te ontwikkelen door hun favoriete sport te bedrijven.Contactpersoon:
Riet Goosen
Coördinator Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds.
Tel: 06-54787379
Email: venlo@jeugdfondssportencultuur.nl
www.jeugdfondssportencultuur.nl
Integrale VroeghulpHet netwerk Integrale vroeghulp is een laagdrempelige coördinatiepunt voor ouders die behoefte hebben aan ondersteuning en advies bij de gesignaleerde ontwikkelingsproblematiek van hun kind. (meestal van 0-7 jaar) Bij ieder kind wordt uitgegaan van één plan, één plan en één aanspreekpunt.Integrale Vroeghulp Noord en Midden Limburg Drie Decembersingel 48c 5921 AC VenloTel: 077-3961519
Email: ivh@mee-nml.nl
www.integralevroeghulp.nl
Ik ben geweldig: Met coaching, training en financiële bijdragen tot € 1000,00 willen we zoveel mogelijk jongeren supporten bij hun eigen idee om iets goed te doen voor een ander.Voor jongeren t/m 24 jaar die met een goed plan komen voor de ander: - Ze kunnen support krijgen op gebied van idee tot en met uitvoering. - Training ”Doe Maar Geweldig” - Coach voor ondersteuning en uitvoering van het idee - Financiële steun van max. €1000,- NJR Bureau Kromme Nieuwegracht 58 3512 HL UtrechtTel: 030-2303574
Email: info@njrhetbureau.nl

Helpdesk jongeren:
Email: info@ikbengeweldig.nl
Humanitas ThuisadministratieMensen helpen bij het ordenen en structureren van hun administratie, het leren budgetteren en ondersteunen bij invullen formulierenHumanitas Noord-Limburg
Ferdinand Bolstraat 6
5914 XN Venlo
Tel: 077 351 8158
E-mail: noordlimburg@humanitas.nl
StadspasDe stadspas Venlo is te gebruiken voor de Mantelzorgwaardering en de Participatieregeling Minima. Op de pas komt een bedrag te staan van 100 euro. Ieder gezinslid ontvangt een eigen pas. Op de website www.stadspasvenlo.nl staan de aanbieders waar betaald kan worden met het saldo op de pas.Website: www.stadspasvenlo.nl en https://www.venlo.nl/stadspas-venlo
Burenhulp Burenhulpdienst biedt praktische hulp of hulp van sociale aard, wanneer familie of vrienden de gewenste hulp niet kunnen bieden. De aangeboden diensten zijn zeer variabel en van korte duur (max 3 uur)De geboden hulp is gratis. Alleen de kosten die de vrijwilliger moet maken, moet worden vergoed. Denk aan vervoerskosten (0,28 euro per km)Kijk waar u terecht kunt op de websites:www.venlo.nl/kandoen
en
www.samenzijnwijvenlo.nl/kandoen
Delen in Meedoen