Kind en Armoede

Er is meer oog voor kinderen en armoede gewenst. Kinderen in armoede moeten niet langs de zijlijn (blijven) staan. Er zijn veel kinderen die opgroeien in armoede en dagelijks worden geconfronteerd met geldgebrek; geen dagelijkse warme maaltijd, geen nieuwe kleding / schoeisel als dat nodig is. Lid zijn van een sportclub of het vieren van een verjaardag, deelname aan bijvoorbeeld schoolexcursies, een schoolreisje, het schoolkamp is geen vanzelfsprekendheid.
Daarnaast hebben veel kinderen het gevoel niet mee te kunnen en buitengesloten te worden.
Kinderen hebben zorgen (gericht op geldproblemen), schroom en schaamte m.b.t. hun armoedesituatie. Soms gevoelens van machteloosheid, boosheid, schuld en angst. Soms fysieke problemen (buikpijn, vermoeidheid, slaapproblemen). Soms ook spanningen en stress in het gezin.
Uitgangspunt is de situatie die het zgn. Venloos Pact’ schildert.
Druk op deze knop als u verder wilt lezen over het Venloos Pact.

Informatie Minimaregelingen

Hieronder vindt u informatie over diverse minimaregelingen. Aan het eind vindt u een handzame tabel van initiatieven.

Participatieregeling door middel van StadspasVenlo

Wat is het?
De Participatieregeling is voor alle inwoners van de gemeente Venlo met een inkomen tot 120% van de voor belanghebbende geldende bijstandsnorm. Per gezinslid is er een budget van € 100,00. Inwonende kinderen boven 18 jaar moeten zelf een aanvraag indienen. Het bedrag wordt op een pas gezet en is bedoeld voor bijvoorbeeld een bezoek aan een theater of attractiepark, een zwemabonnement of een lidmaatschap bibliotheek.
Voor volwassenen kan dit ook gebruikt worden voor contributies voor sport- of culturele verenigingen. De StadspasVenlo is de vervanger van de Geld Terug Regeling.

Hoe gaat de aanvraag voor een de Participatieregeling?
De klant kan alleen met DigD digitaal een aanvraag doen via www.venlo.nl/stadspas-venlo. Een gezin hoeft maar één aanvraag in te dienen. Kinderen boven 18 jaar dienen zelf een aanvraag in. Heeft u een uitkering van de gemeente dan hoeft u geen bewijsstukken toe te voegen. Heeft u geen uitkering van de gemeente dan dient u bewijsstukken toe te voegen zodat de gemeente het recht kan vaststellen. Vraag eerst de pas aan. U kunt namelijk met de pas betalen. U kunt geen bonnetjes meer inleveren. Die worden niet vergoed.
Wanneer u de pas heeft kunt u op de website www.stadspasvenlo.nl zien waar u kunt betalen met de pas. Kijk wel goed dat u kijkt naar de aanbieders van de participatieregeling voor minima.

Meer informatie:
• Telefoonnummer: 14077 en vraag naar medewerker Participatieregeling Minima
• Website: www.stadspasvenlo.nl
• Adres: Postbus 3434, 5902 RK Venlo

Collectieve Ziektekostenverzekering Minima

Er zijn  drie verzekeringen ondergebracht binnen de collectieve verzekering bij VGZ.

Dit zijn:
•    “Compact”    voor mensen met niet veel zorgkosten
•    “Compleet”   voor mensen met veel zorgkosten
•    “Compleet met dekking van het eigen risico”  voor mensen die jaarlijks hun eigen risico
geheel opmaken

Aanmelden dient rechtstreeks te gebeuren via www.gezondverzekerd.nl.
De vergoedingenlijst en de premie staan op deze site  vermeld.
De grens tot deelname aan de collectieve ziektekostenverzekering minima  is 120% van de voor belanghebbende geldende bijstandsnorm. Er kan maar één keer per jaar overgestapt worden en dat is per 1 januari.

Meer informatie:
•    Telefoonnummer: 0900 – 77 99 771 (€ 0,20 per gesprek, plus de gebruikelijke belkosten).
•    Website: https://gezondverzekerd.nl/mijngemeente/397

KINDPAKKET   regelingen alleen voor kinderen tot 18 jaar

Jeugdfonds sport & cultuur inzake sport

Wat is het?
Het Jeugdfonds sport en cultuur Venlo is er voor kinderen van 0 tot en met 18 jaar. Het fonds betaalt voor sport de contributie en eventueel (een deel van) de sportkleding. Van de ouder(s) wordt verwacht dat zij hun kind aanmoedigen om bij een sportclub te gaan en daar ook actief aan laten meedoen. Er wordt geen geld aan ouders uitbetaald.

Hoe gaat de aanvraag voor een bijdrage uit het Jeugdfonds sport & cultuur?
Ouders/verzorgers en kinderen kunnen niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdsportfonds. Zij kunnen contact opnemen met een tussenpersoon. Denk hierbij aan een leerkracht (basis- en middelbare school), jeugdhulpverlener, contactpersoon van de gemeente, huisarts of een maatschappelijk werker. Als zij geen contact hebben met de gemeente of maatschappelijk werk kunnen ze op school vragen wie de tussenpersoon van de school is. Een bijdrage (max € 225,- per jaar) uit het Jeugdsportfonds moet ieder jaar opnieuw aangevraagd worden. Bij toekenning wordt de contributie rechtstreeks naar de sportvereniging overgemaakt en voor de kleding/attributen krijgen de ouder(s) van de intermediair een waardebon aangereikt die alleen ingeleverd moet worden bij de genoemde sportwinkel. Er kan niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd.

Meer informatie:
• Telefoonnummer: 06-54787379.
• Emailadres: venlo@jeugdfondssportencultuur.nl
• Website: www.jeugdfondsenvenlo.nl

Jeugdfonds sport & cultuur inzake cultuur

Wat is het?
Het Jeugdfonds sport en cultuur Venlo is er voor kinderen van 0 tot 18 jaar, zodat zij inzake cultuur mee kunnen doen aan bijvoorbeeld een toneelclub, dansschool, scouting of muziekschool. Het Jeugdfonds sport en cultuur Venlo helpt, ouders die dit niet kunnen betalen, een handje.

Hoe gaat de aanvraag voor een bijdrage uit het Jeugdfonds sport & cultuur inzake cultuur?
Ouders/verzorgers en kinderen kunnen niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds sport & cultuur. Zij kunnen contact opnemen met een tussenpersoon. Denk hierbij aan een leerkracht (basis- en middelbare school), jeugdhulpverlener, contactpersoon van de gemeente, huisarts of een maatschappelijk werker. Als zij geen contact hebben met gemeente of maatschappelijk werk kunnen ze aan de leerkracht op school vragen wie de tussenpersoon van de school is. Dit kunt u ook aanvragen bij de coördinator van het Jeugdfonds sport en cultuur via venlo@jeugdfondssportencultuur.nl
Een bijdrage (max € 450,- per jaar) uit het Jeugdfonds sport en cultuur inzake cultuur moet ieder jaar opnieuw aangevraagd worden. Bij toekenning wordt de contributie rechtstreeks naar de vereniging overgemaakt en voor de kleding/attributen krijgen de ouder(s) van de intermediair een waardebon aangereikt die alleen ingeleverd kan worden bij de genoemde sport of muziekwinkel. Er kan niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd.

Meer informatie:
• Telefoonnummer: 06-54787379.
• Emailadres: venlo@jeugdfondssportencultuur.nl,
• Website: www.jeugdfondsenvenlo.nl

Stichting Leergeld

Wat is het?
Stichting Leergeld Venlo wil dat alle kinderen van 4 tot 18 jaar kunnen meedoen aan verplichte binnen- en buitenschoolse activiteiten. Het motto van Stichting Leergeld is: Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.
Stichting Leergeld ondersteunt bij het meedoen aan verplichte schoolreizen en het schoolverlaterskamp in groep 8 van de basisschool. Ook ondersteunt de stichting bij het aanschaffen van een fiets, een computer (eigen bijdrage verplicht) en bij het nemen van zwemlessen. In schrijnende gevallen kan ook Stichting Jarige Job worden ingezet zodat het kind toch een normale verjaardag kan vieren.

Hoe gaat de aanvraag voor een bijdrage uit Stichting Leergeld?
Een aanvraag kan ingediend worden door een ouder of verzorger, door het invullen van de gegevens op de website http://www.jeugdfondsenvenlo.nl/leergeld-aanvragen of door een brief te sturen naar: Stichting Leergeld Venlo, Postbus 1910, 5900 BX Venlo. Leergeld betaalt alleen uit aan leverancier of school en niet aan de ouder.

Meer informatie
• Telefoonnummer: 06-21445150 (alléén op woensdagochtend tussen 10 en 12 uur)
• Website: www.jeugdfondsenvenlo.nl

Nationaal fonds Kinderhulp

Wat is het?
Kinderhulp wil ervoor zorgen dat alle kinderen er gewoon bij kunnen horen. Dit doen ze door oog te hebben voor hun behoeften en hen te ondersteunen als zij nergens anders voor (financiële) hulp terecht kunnen. Het is voor kinderen tussen 0 en 21 jaar.

Ze bieden ondersteuning op de volgende gebieden:
•    Ontwikkeling (opleiding, cursus, sport, zwemles, eenvoudige laptop of ander schoolmateriaal,     muziek, speel- en spelmateriaal )
•    Ontspanning (dagje uit, Sinterklaas, weekje kamperen, broertje(s)-zusje(s) ofwel  ‘Brusjesdagen’, pleeggezindagen
•    Basale zaken (fiets, kamerinrichting, kleding)
•    Bijzondere zaken (naamsverandering, medicijnen, therapie)

Hoe gaat een aanvraag voor een bijdrage bij Nationaal Fonds Kinderhulp?
De aanvraag loopt via een intermediair van Maatschappelijke organisaties en gemeentelijke teams. Ouders kunnen dus zelf geen aanvraag indienen. Nationaal Fonds Kinderhulp beslist of er een bijdrage wordt toegekend. De noodzaak wordt bepaald door de intermediair. Het gaat om kinderen in armoede. Er is niet direct een inkomensgrens van toepassing. Intermediair worden? https://kinderhulp.nl/contact/bijdrage-aanvragen/  klik door bij quickscan en je kunt je aanmelden.

Per organisatie kan één persoon intermediair zijn of bij erg grote organisaties kunnen dit meerdere personen zijn. Nationaal Fonds Kinderhulp maakt, bij toekenning, het geld over naar de organisatie die het heeft aangevraagd en de organisatie zorgt dat het geld bij de leverancier van het gevraagde terecht komt.

Meer informatie
Telefoonnummer: 0570-611899
https://kinderhulp.nl
contact: zie www.jeugdfondsenvenlo.nl
Stichting Jarige Job

Stichting Jarige Job

Wat is Jarige Job?
Stichting Jarige Job trakteert kinderen tussen 4-12 jaar op een leuke verjaardag. Jarige Job geeft geen geld maar een verjaardagsbox ter waarde van € 35,-.
Jarige Job is niet voor alle kinderen in de bijstand bv maar voor kinderen die echt niets hebben en dus ook geen verjaardag kunnen vieren (schrijnende gevallen).

Voedselbank
In Venlo krijgen alle kinderen waarvan de ouders bij de voedselbank een pakket ophalen, ook een pakket van Jarige Job als hun kinderen jarig zijn.

Overige schrijnende gevallen
Wanneer je heel graag zou zien dat een kind een pakket van Jarige Job ontvangt en de ouders zijn niet bij de voedselbank, neem dan contact op met Riet Goosen. Wanneer deze kinderen namelijk wel bekend zijn bij Stichting Leergeld dan regelt Riet dat deze kinderen een verjaardagsbox krijgen. Is het kind zelf niet bekend maar wel een broertje of zusje dan kan Riet het betreffende kind toevoegen. Telefoonnummer Riet:06-54787379 of coordinatorleergeldvenlo@gmail.com

Werkwijze voor kinderen die niet bekend zijn bij Voedselbank of Stichting Leergeld
De hulpverlener kan (samen met de ouder(s) van het kind) de verjaardagsbox (niet eerder dan 6 maanden voor de verjaardag) aanvragen. Dit kan gedaan worden d.m.v. een online formulier www.stichtingjarigejob.nl/formulier. Deze link niet delen met klant svp

Informatie:
Zie http://www.stichtingjarigejob.nl/.

Sinterklaasbank

Wat is het?
De Sinterklaasbank onderscheidt zich van andere initiatieven en organisaties, omdat kinderen hun eigen cadeau kunnen kiezen; een ‘wenscadeautje’ dus. En daar hoort de voorpret, zoals het kunnen bladeren in de folder van de speelgoedwinkel, kruisjes zetten en een verlanglijstje maken, helemaal bij. Dat is wat het Sinterklaasfeest voor kinderen zo bijzonder maakt!

Voor wie?
Werkende ouders(mag ook part-time zijn) met laag inkomen, hoge schulden, schrijnende gevallen.

Benodigde gegevens
Voornaam en leeftijd kind/adresgegevens moeten bekend zijn bij de contactpersoon

Werkwijze
Kinderen zoeken in het Intertoys-boekje een cadeautje uit voor 25 euro. Contactpersoon ontvangt bon en overhandigt deze aan de ouders en zij kunnen hiermee naar de winkel gaan, waar de bon geactiveerd wordt.

Meer informatie 
• Contact: email: sinterklaasbankvenlo@gmail.com
• website: www.sinterklaasbank.nl

Gratis verlenging verblijfsvergunning of aanschaf Identiteitskaart

Wat is het?
Om zorg te kunnen ontvangen is een identiteitsbewijs nodig. Een verblijfsvergunning of een ID-kaart. Het gratis document is bedoeld voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Alleen de kosten van het document worden vergoed. Pasfoto’s en eventuele reiskosten dienen zelf te worden betaald. Het document wordt maximaal één keer per 5 jaar vergoed.

Hoe gaat de aanvraag voor een gratis identiteitsbewijs?
Er kan een aanvraagformulier gedownload worden: https://www.venlo.nl/kindpakket.
Het formulier dient volledig ingevuld en ondertekend ingeleverd te worden bij het stadskantoor Hanzeplaats 1 5912 AT te Venlo. U kunt het ook opsturen naar: Postbus 3434 3902 RK Venlo.

Verlenging verblijfsdocument
Als de aanvraag is ingediend en een bewijs van betaling is overlegd volgt de beschikking en bij toekenning de betaling aan de ouder. Dit kan voor meerdere kinderen tegelijk.
Aanschaf Identiteitskaart
Als de aanvraag is ingediend en er bestaat recht dan wordt er een tegoedbon naar de ouder gestuurd. Deze kan dan een afspraak maken bij het Stadskantoor voor het aanschaffen van de kaart. Door het inleveren van de tegoedbon is er recht op een gratis identiteitskaart. Is er al een identiteitskaart aangeschaft en komt de ouder er pas later achter dat een tegoedbon aangevraagd had kunnen worden, dan kan alsnog een vergoeding aangevraagd worden.

Meer informatie:
• Telefoonnummer: 14 077 en vraag naar de medewerker Participatieregeling minima
• Website: https://www.venlo.nl/kindpakket.
• Adres: Hanzeplaats 1, Venlo

Vergoedingen voor extra schoolkosten voor MBO-scholieren

Wat is het?
De MBO opleidingen hebben extra geld ontvangen vanuit de regering om leerlingen waarvan de ouders een inkomen hebben tot de 120% van de bijstandsnorm te ondersteunen in de extra schoolkosten. Het geldt alleen voor MBO scholieren (< 18 jaar). 18+ wordt slechts in incidentele gevallen toegekend. Deze worden meestal doorverwezen naar DUO.
De kosten die vergoed kunnen worden zijn:
• Boeken
• Licenties die ze moeten aanschaffen
• Studiebenodigdheden
• Laptop (of ze krijgen een gereviseerde laptop van de school)
• Reeds een laptop aangeschaft, kan achteraf een vergoeding voor plaatsvinden
• Evt. fiets

Hoe vraag je een vergoeding aan?
Voor Limburgse MBO opleidingen neemt de ouder contact met op met  de Commissie studentenfonds van Gilde opleidingen Roermond. Zij worden dan uitgenodigd voor een gesprek. Voor buiten Limburg kan de ouder het navragen op de school.

Meer informatie:
Voor meer informatie of vragen m.b.t. studenten van Gilde Opleidingen kan er contact opgenomen worden met het studentenfonds van Gilde Opleidingen via studentenfonds@rocgilde.nl Bereikbaar di t/m vr tot 16.00 uur.

Schuldhulpverlening

Geldzorgen en schulden kunnen voor grote problemen zorgen. Trek tijdig aan de bel, zodat de gemeente de burger op weg kan helpen. Bijvoorbeeld door schuldhulpverlening.

Voor wie?
• Voor iedereen! Het inkomen speelt geen rol.
• Maak tijdig een afspraak voor de klant. Ook als er nog geen schulden zijn, maar als de geldzorgen wel groot zijn.
• Voorkom dat de problemen zich opstapelen.
• Schuldhulpverlening is gratis.

Wat doet schuldhulpverlening?
• We brengen de situatie helder in beeld. Hoe staat de klant ervoor? En op de eerste plaats: hoe zorgen we ervoor dat er geen nieuwe schulden meer bijkomen.
• Samen kijken we naar mogelijke oplossingen voor de persoonlijke situatie.
• Wij betalen de schulden niet, maar zoeken wel actief mee naar een goede oplossing.

Waar kijken we bijvoorbeeld naar?:
• Naar het inkomen.
• De hoogte van de schulden.
• Of de klant de financiële situatie kan veranderen.
• Of de klant gemotiveerd is om het schuldenprobleem op te lossen.

Vragen en Aanvragen
• Neem contact op met de gemeente via schuldhulpverlening@venlo.nl of bel (077) 359 6736 als je de voicemail krijgt wordt je binnen 24 uur teruggebeld.
• Regelt de klant de  schulden liever zelf? Kijk dan eens op www.zelfjeschuldenregelen.nl

Informatie Kindpakket:
Gemeente Venlo: tel. 14077

De werkgroep Kind en Armoede is in oktober 2013 van start gegaan.
Contactadres: Stichting ’t Groenewold, Daphne Tip, tel. 077-3546689

Informatie over het Kindpakket is in de volgende folder te lezen:

 Folder Kindpakket en Aanvraagformulieren:

Druk op deze knoppen als u verder wilt lezen …

Beschrijving minimaregelingen ouders

U hebt wensen maar geen geld?

Wanneer kan ik gebruik maken van deze regeling?

Stadspas Venlo

Vanaf 1 januari 2020 is er een nieuwe regeling maatschappelijke participatie minima. Hiermee is de Stadspas Venlo geïntroduceerd voor mantelzorgers en minima. Wie een laag inkomen heeft of vrijwillig zorg verleent aan iemand in zijn of haar omgeving, heeft wellicht recht op StadspasVenlo. Met deze Stadspas kan bij Venlose ondernemingen betaald worden, of het geeft recht op korting.
De stadspas komt voor minima in de plaats van de Geld Terug Regeling.  Die is gestopt per 1 januari 2020.
De regeling kan aangevraagd worden op www.stadspasvenlo.nl. De voorwaarden om de pas aan te vragen voor minima zijn gelijk aan die van de Geld Terug Regeling:
– U bent inwoner van de gemeente Venlo;
– Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 120 procent van de voor u geldende bijstandsnorm.
Op de pas komt een bedrag te staan van 100 euro. Ieder gezinslid ontvangt een eigen pas. Waar u dit bedrag kunt uitgeven is te lezen op de website www.stadspasvenlo.nl.
U kunt geholpen worden bij het aanvragen van de pas bij Informatie- en adviespunten in de Huizen van de Wijk. Aanvragen kan alleen digitaal, dus via een computer.
Meer informatie op https://www.venlo.nl/stadspas-venlo en voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeeente, telefoonnummer: 14077

Doelen
De werkgroep Kind en Armoede stelt zich ten doel:

 • Ontwikkelen van armoedebeleid, specifiek naar kinderen
 • Ontwikkelen van een visie met een integrale aanpak van armoede onder kinderen
 • Toegankelijkheid verbeteren van voorzieningen en het aanvragen vereenvoudigen
 • Kinderen vroegtijdig betrekken bij het beschikbaar maken van voorzieningen
 • Een compleet aanbod realiseren voor kinderen, publiek/private samenwerking
 • Gericht op verbetering sociale samenhang
 • Monitoren van het kindgerichte armoedebeleid

Project(en) werkgroep:

 • Project SpeelgoedkastDit project is een initiatief van de werkgroep Kind en Armoede en wordt uitgevoerd door Daphne Tip en Marjan Schuman.
  De bedoeling is goed gebruikt speelgoed en nieuw speelgoed ter beschikking te stellen aan álle kinderen op een school of in een wijk. De Martinusschool is als eerste school in 2016 begonnen met het plaatsen van een speelgoedkast en hebben inmiddels veel kinderen en gezinnen blij kunnen maken met speelgoed.Sponsoren hebben het geld voor 10 kasten gedoneerd. Het is nog mogelijk een beperkt aantal kasten te plaatsen.
  Inmiddels staat er o.a. een speelgoedkast gemaakt door Houvast bij de Taal en Lent school. Deze school heeft het idee vorm gegeven als speel-o-theek.
  Bij jongerencentrum Picus staat inmiddels ook een kast gemaakt door Kandoen. De kast voor de Mikadoschool is ook klaar. Deze school wil het idee  anders uitwerken: ieder kind krijgt een cadeau bij zijn of haar verjaardag.Indien een school interesse heeft of indien iemand goed tweedehands speelgoed wil doneren kan men mailen naar m.w.j.schuman@gmail.com en aandachtcenrum@home.nl
  Speelgoedkast basisschool Taal en Lent
 • Maak Armoede Bespreekbaar

Folder Maak armoede bespreekbaar.

 • Delen in Meedoen
  Uitnodiging Ouderbijeenkomst + speciale kinderactiviteitop 11 maart 2020

  Download hier de uitnodiging voor een Ouderbijeenkomst + speciale kinderactiviteit voor kinderen in het Vastenavondkamp / Klingerberg, op 11 maart 2020: Brief ouders uitnodiging 11 maart.

Druk op deze knoppen als u verder wilt lezen:

-Project Delen in Meedoen;
Brochure over Delen in Meedoen.

Uitreiking Dr. Poelsprijs mei 2019

De initiatieven op ’n rijtje:

InitiatiefDoelAdresTelefoon/emailadres/website 
Synthese VenloSite om onderling ideeën uit te wisselen en elkaar te helpen. Synthese Venlo Dorpstraat 1c 5941 EW Velden Openingstijden: Ma.-don.: 8.30-17.00 Vrij. 8.30-12.30Tel: 077-4722534
Email: info@synthese.nl
www.synthese.nl
Stichting Sôkkertante Iedere woensdag: 10.00-12.00 uur 14.00-17.00 uur Tijdens schoolvakanties gesloten.Speelgoedbank voor de regio Venlo die ervoor zorgt dat minder bedeelde kinderen speelgoed kunnen krijgen. Genummerde verwijsbrieven via de: - Voedselbank - St. Doortocht - Mozaïek - BewindvoerdersSt. Sôkkertante Monseigneur Nolensplein 64 5911 GG VenloEmail: sokkertante@gmail.com
www.sokkertante.nl
Stichting Steungezin
Steungezin verbindt stadgenoten met elkaar om de kloof te overbruggen tussen arm en rijk.
Dit doen ze d.m.v. het innovatieve online buurtplatform www.steungezin.nl Mensen die in armoede leven kunnen daar gratis en anoniem een wens of rekening plaatsen. Vervolgens betaald mogelijk een donateur de wens of rekening. Steungezin zorgt voor de afwikkeling. Er wordt geen geld overgemaakt naar de profielhouder.
Spreekuur:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 - 12.00 uur.
Steungezin.nl Venlo
p/a Stichting Groenewold (t.o. de bibliotheek)
Begijnengang 17
5911 JL Venlo 
Tel: 06-48402594 (tijdens spreekuur)
Email: venlo@steungezin.nl
Stichting LeergeldOndersteunen van kinderen tussen
4-18 jaar waarvan een aantal basisvoorzieningen voor school niet door de ouders betaald kunnen worden. Bekijk hier de video
Postbus 1910
5900 BX  Venlo
Tel: 06-214 451 50 
(alleen op donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur)
Email: leergeldvenlo@gmail.com
www.leergeld.nl/venlo/
Stichting De VakantiebankStichting De Vakantiebank heeft als doelstelling om gezinnen met minimum inkomen een accommodatie aan te bieden voor een week onbezorgde vakantie. Om in aanmerking te komen voor een vakantie dient u (met of zonder kinderen) op of onder bijstandsniveau rond te komen en meer dan 5 jaar niet op vakantie te zijn geweest.
Aanmelden via website.
De Vakantiebank Postbus 11121 9700 CC Groningen www.devakantiebank.nl
SchuldhulpmaatjeMensen in schulden ondersteunenLandelijk Servicepunt SchuldHulpMaatje
Bezoekadres kantoor:
Flevoweg 13,
2318 BZ Leiden

Tel: 071 – 2 000 100
Email: info@schuldhulpmaatjevenlo.nl
https://schuldhulpmaatje.nl/locatie/venlo/
Leger des HeilsLEEF!! Shop
Aanbieding 2e hands kledingwinkel
maandag t/m vrijdag 14.00-16.00 uur
Boerendansweg 26 5914 RH VenloTel: 077-3520574 en 06 51286705
Kansen voor alle kinderenBieden voorzieningen op het gebied van educatie, sport, cultuur, verjaardag, recreatie en overige zaken onder de naam Sam& (samen voor alle kinderen). Aanvragen via de website.Sam&
Van Nelleweg 1
(Hal L en K)
3044 BC  Rotterdam
Tel: 010 307 59 09
Email: info@samenvoorallekinderen.nl
www.kansenvoorallekinderen.nl
Jeugdfondsen Sport en CultuurCultuur: Ontwikkeling op het gebied van cultuur en recreatie te ontplooien en te verbreden. Sport: Biedt kinderen de ruimte om te groeien en hun talenten te ontwikkelen door hun favoriete sport te bedrijven.Contactpersoon:
Riet Goosen
Coördinator Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds.
Tel: 06-54787379
Email: venlo@jeugdfondssportencultuur.nl
www.jeugdfondssportencultuur.nl
Integrale VroeghulpHet netwerk Integrale vroeghulp is een laagdrempelige coördinatiepunt voor ouders die behoefte hebben aan ondersteuning en advies bij de gesignaleerde ontwikkelingsproblematiek van hun kind. (meestal van 0-7 jaar) Bij ieder kind wordt uitgegaan van één plan, één plan en één aanspreekpunt.Integrale Vroeghulp Noord en Midden Limburg Drie Decembersingel 48c 5921 AC VenloTel: 077-3961519
Email: ivh@mee-nml.nl
www.integralevroeghulp.nl
Ik ben geweldig: Met coaching, training en financiële bijdragen tot € 1000,00 willen we zoveel mogelijk jongeren supporten bij hun eigen idee om iets goed te doen voor een ander.Voor jongeren t/m 24 jaar die met een goed plan komen voor de ander: - Ze kunnen support krijgen op gebied van idee tot en met uitvoering. - Training ”Doe Maar Geweldig” - Coach voor ondersteuning en uitvoering van het idee - Financiële steun van max. €1000,- NJR Bureau Kromme Nieuwegracht 58 3512 HL UtrechtTel: 030-2303574
Email: info@njrhetbureau.nl

Helpdesk jongeren:
Email: info@ikbengeweldig.nl
Humanitas ThuisadministratieMensen helpen bij het ordenen en structureren van hun administratie, het leren budgetteren en ondersteunen bij invullen formulierenHumanitas Noord-Limburg
Ferdinand Bolstraat 6
5914 XN Venlo
Tel: 077 351 8158
E-mail: noordlimburg@humanitas.nl
Geld-terug-regelingVoor inwoners uit Venlo met een laag inkomen tot 120 % van de geldende bijstandsnorm.
Per gezinslid een budget van €100 per jaar.
Per huishouden max. 2x per jaar aanvraag indienen. Bij aanvraag móet men bewijs van gemaakte kosten meesturen.
Per gezin kunnen ook internetkosten gedeclareerd worden tot max. € 100 per jaar.
Aanvraagformulier downloaden van website Gemeente Venlo of ophalen bij de balie op het Werkplein Venlo.
Een huishouden/gezin hoeft u maar één formulier in te vullen.
Gemeente Venlo Postbus 3434 5902 RK VenloTel: 14077 (5-cijferig)
www.clientenraadvenlo.nl
www.venlo.nl/geld-terug-regeling
Burenhulp Burenhulpdienst biedt praktische hulp of hulp van sociale aard, wanneer familie of vrienden de gewenste hulp niet kunnen bieden. De aangeboden diensten zijn zeer variabel en van korte duur (max 3 uur)De geboden hulp is gratis. Alleen de kosten die de vrijwilliger moet maken, moet worden vergoed. Denk aan vervoerskosten (0,28 euro per km)Kijk waar u terecht kunt op de websites:www.venlo.nl/kandoen
en
www.samenzijnwijvenlo.nl/kandoen
BudgetkringEen initiatief van Stichting Lift in Maastricht. Met als doel hulp bieden om mensen uit de financiële problemen te helpen. Om weer greep te krijgen op hun budget en daarmee op hun leven. Stichting LIFT – Budgetkring: Franciscus Romanusweg 52 6221 AH MaastrichtTel: 043-8523459
Email: info@budgetkring.nl
www.budgetkring.nl
Delen in Meedoen