Kind en Armoede

Er is meer oog voor kinderen en armoede gewenst. Kinderen in armoede moeten niet langs de zijlijn (blijven) staan. Er zijn veel kinderen die opgroeien in armoede en dagelijks worden geconfronteerd met geldgebrek; geen dagelijkse warme maaltijd, geen nieuwe kleding / schoeisel als dat nodig is. Lid zijn van een sportclub of het vieren van een verjaardag, deelname aan bijvoorbeeld schoolexcursies, een schoolreisje, het schoolkamp is geen vanzelfsprekendheid.
Daarnaast hebben veel kinderen het gevoel niet mee te kunnen en buitengesloten te worden.
Kinderen hebben zorgen (gericht op geldproblemen), schroom en schaamte m.b.t. hun armoedesituatie. Soms gevoelens van machteloosheid, boosheid, schuld en angst. Soms fysieke problemen (buikpijn, vermoeidheid, slaapproblemen). Soms ook spanningen en stress in het gezin.
Uitgangspunt is de situatie die het zgn. Venloos Pact’ schildert.

Het Venloos Pact
Druk op deze knop als u verder wilt lezen …
Venloos Pact

Informatie Kindpakket:
Gemeente Venlo: tel. 14077

De werkgroep Kind en Armoede is in oktober 2013 van start gegaan.
Contactadres: Stichting ’t Groenewold, Daphne Tip, tel. 077-3546689

Informatie over het Kindpakket is in de volgende folder te lezen:

 Folder Kindpakket en Aanvraagformulieren:

Druk op deze knoppen als u verder wilt lezen …

Beschrijving minimaregelingen ouders

U hebt wensen maar geen geld?

Wanneer kan ik gebruik maken van deze regeling?

Doelen
De werkgroep Kind en Armoede stelt zich ten doel:

  • Ontwikkelen van armoedebeleid, specifiek naar kinderen
  • Ontwikkelen van een visie met een integrale aanpak van armoede onder kinderen
  • Toegankelijkheid verbeteren van voorzieningen en het aanvragen vereenvoudigen
  • Kinderen vroegtijdig betrekken bij het beschikbaar maken van voorzieningen
  • Een compleet aanbod realiseren voor kinderen, publiek/private samenwerking
  • Gericht op verbetering sociale samenhang
  • Monitoren van het kindgerichte armoedebeleid

Project(en) werkgroep:

  • Maak Armoede Bespreekbaar

Folder Maak armoede bespreekbaar.

  • Delen in Meedoen

Druk op deze knoppen als u verder wilt lezen:

-Project Delen in Meedoen;
Brochure over Delen in Meedoen.

Uitreiking Dr. Poelsprijs mei 2019

De initiatieven op ’n rijtje:

InitiatiefDoelAdresTelefoon/emailadres/website 
Synthese VenloSite om onderling ideeën uit te wisselen en elkaar te helpen. Synthese Venlo Dorpstraat 1c 5941 EW Velden Openingstijden: Ma.-don.: 8.30-17.00 Vrij. 8.30-12.30Tel: 077-4722534
Email: info@synthese.nl
www.synthese.nl
Stichting Sôkkertante Iedere woensdag: 10.00-12.00 uur 14.00-17.00 uur Tijdens schoolvakanties gesloten.Speelgoedbank voor de regio Venlo die ervoor zorgt dat minder bedeelde kinderen speelgoed kunnen krijgen. Genummerde verwijsbrieven via de: - Voedselbank - St. Doortocht - Mozaïek - BewindvoerdersSt. Sôkkertante Monseigneur Nolensplein 64 5911 GG VenloEmail: sokkertante@gmail.com
www.sokkertante.nl
Stichting Steungezin
Steungezin verbindt stadgenoten met elkaar om de kloof te overbruggen tussen arm en rijk.
Dit doen ze d.m.v. het innovatieve online buurtplatform www.steungezin.nl Mensen die in armoede leven kunnen daar gratis en anoniem een wens of rekening plaatsen. Vervolgens betaald mogelijk een donateur de wens of rekening. Steungezin zorgt voor de afwikkeling. Er wordt geen geld overgemaakt naar de profielhouder.
Spreekuur:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 - 12.00 uur.
Steungezin.nl Venlo
p/a Stichting Groenewold (t.o. de bibliotheek)
Begijnengang 17
5911 JL Venlo 
Tel: 06-48402594 (tijdens spreekuur)
Email: venlo@steungezin.nl
Stichting LeergeldOndersteunen van kinderen tussen
4-18 jaar waarvan een aantal basisvoorzieningen voor school niet door de ouders betaald kunnen worden. Bekijk hier de video
Postbus 1910
5900 BX  Venlo
Tel: 06-214 451 50 
(alleen op donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur)
Email: leergeldvenlo@gmail.com
www.leergeld.nl/venlo/
Stichting De VakantiebankStichting De Vakantiebank heeft als doelstelling om gezinnen met minimum inkomen een accommodatie aan te bieden voor een week onbezorgde vakantie. Om in aanmerking te komen voor een vakantie dient u (met of zonder kinderen) op of onder bijstandsniveau rond te komen en meer dan 5 jaar niet op vakantie te zijn geweest.
Aanmelden via website.
De Vakantiebank Postbus 11121 9700 CC Groningen www.devakantiebank.nl
SchuldhulpmaatjeMensen in schulden ondersteunenLandelijk Servicepunt SchuldHulpMaatje
Bezoekadres kantoor:
Flevoweg 13,
2318 BZ Leiden

Tel: 071 – 2 000 100
Email: info@schuldhulpmaatjevenlo.nl
https://schuldhulpmaatje.nl/locatie/venlo/
Leger des HeilsLEEF!! Shop
Aanbieding 2e hands kledingwinkel
maandag t/m vrijdag 14.00-16.00 uur
Boerendansweg 26 5914 RH VenloTel: 077-3520574 en 06 51286705
Kansen voor alle kinderenBieden voorzieningen op het gebied van educatie, sport, cultuur, verjaardag, recreatie en overige zaken onder de naam Sam& (samen voor alle kinderen). Aanvragen via de website.Sam&
Van Nelleweg 1
(Hal L en K)
3044 BC  Rotterdam
Tel: 010 307 59 09
Email: info@samenvoorallekinderen.nl
www.kansenvoorallekinderen.nl
Jeugdfondsen Sport en CultuurCultuur: Ontwikkeling op het gebied van cultuur en recreatie te ontplooien en te verbreden. Sport: Biedt kinderen de ruimte om te groeien en hun talenten te ontwikkelen door hun favoriete sport te bedrijven.Contactpersoon:
Riet Goosen
Coördinator Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds.
Tel: 06-54787379
Email: venlo@jeugdfondssportencultuur.nl
www.jeugdfondssportencultuur.nl
Integrale VroeghulpHet netwerk Integrale vroeghulp is een laagdrempelige coördinatiepunt voor ouders die behoefte hebben aan ondersteuning en advies bij de gesignaleerde ontwikkelingsproblematiek van hun kind. (meestal van 0-7 jaar) Bij ieder kind wordt uitgegaan van één plan, één plan en één aanspreekpunt.Integrale Vroeghulp Noord en Midden Limburg Drie Decembersingel 48c 5921 AC VenloTel: 077-3961519
Email: ivh@mee-nml.nl
www.integralevroeghulp.nl
Ik ben geweldig: Met coaching, training en financiële bijdragen tot € 1000,00 willen we zoveel mogelijk jongeren supporten bij hun eigen idee om iets goed te doen voor een ander.Voor jongeren t/m 24 jaar die met een goed plan komen voor de ander: - Ze kunnen support krijgen op gebied van idee tot en met uitvoering. - Training ”Doe Maar Geweldig” - Coach voor ondersteuning en uitvoering van het idee - Financiële steun van max. €1000,- NJR Bureau Kromme Nieuwegracht 58 3512 HL UtrechtTel: 030-2303574
Email: info@njrhetbureau.nl

Helpdesk jongeren:
Email: info@ikbengeweldig.nl
Humanitas ThuisadministratieMensen helpen bij het ordenen en structureren van hun administratie, het leren budgetteren en ondersteunen bij invullen formulierenHumanitas Noord-Limburg
Ferdinand Bolstraat 6
5914 XN Venlo
Tel: 077 351 8158
E-mail: noordlimburg@humanitas.nl
Geld-terug-regelingVoor inwoners uit Venlo met een laag inkomen tot 120 % van de geldende bijstandsnorm.
Per gezinslid een budget van €100 per jaar.
Per huishouden max. 2x per jaar aanvraag indienen. Bij aanvraag móet men bewijs van gemaakte kosten meesturen.
Per gezin kunnen ook internetkosten gedeclareerd worden tot max. € 100 per jaar.
Aanvraagformulier downloaden van website Gemeente Venlo of ophalen bij de balie op het Werkplein Venlo.
Een huishouden/gezin hoeft u maar één formulier in te vullen.
Gemeente Venlo Postbus 3434 5902 RK VenloTel: 14077 (5-cijferig)
www.clientenraadvenlo.nl
www.venlo.nl/geld-terug-regeling
Burenhulp Burenhulpdienst biedt praktische hulp of hulp van sociale aard, wanneer familie of vrienden de gewenste hulp niet kunnen bieden. De aangeboden diensten zijn zeer variabel en van korte duur (max 3 uur)De geboden hulp is gratis. Alleen de kosten die de vrijwilliger moet maken, moet worden vergoed. Denk aan vervoerskosten (0,28 euro per km)Kijk waar u terecht kunt op de websites:www.venlo.nl/kandoen
en
www.samenzijnwijvenlo.nl/kandoen
BudgetkringEen initiatief van Stichting Lift in Maastricht. Met als doel hulp bieden om mensen uit de financiële problemen te helpen. Om weer greep te krijgen op hun budget en daarmee op hun leven. Stichting LIFT – Budgetkring: Franciscus Romanusweg 52 6221 AH MaastrichtTel: 043-8523459
Email: info@budgetkring.nl
www.budgetkring.nl
Delen in Meedoen