Schuldhulpverlening

Werkgroep ‘Schuldhulpverlening’
De werkgroep schuldhulpverlening richt zich op mensen in schulden of die dreigen in schulden te komen. De partners in deze Werkgroep proberen met elkaar door uitwisseling van onderlinge expertise mensen die bij hen aankloppen om hulp bij schulden op de best mogelijke manier te hulp te staan.

 • Mozaïek bewindvoerders
 • Plangroep
 • Gemeente Venlo
 • Financiële Zorg van de Parochie Federatie Blerick
 • Plusfz
 • Schuldhulpmaatje Venlo
 • Humanitas
 • Ziongemeenschap
 • Metggz
 • Mee
 • Bewindvoering Compass
 • Jongerenkerk Venlo
 • Incluzio
 • Marokkaanse Gemeenschap.

De onderlinge uitwisseling en de kennis van elkaars bestaan en naar elkaar doorverwijzen zien wij als een meerwaarde. Uit de eerste werkzaamheden van de Werkgroep zijn een sociale kaart op het gebied van ‘schuldhulpverlening’ en de ‘Inkomenskaart gemeente Venlo’ voortgekomen. Tevens hebben we de verschillende fondsen in beeld gebracht.

OrganisatieDoelstellingadresMail / websiteTelefoonKosten
Hulpdienst SPHelpende hand voor het oplossen van problemen en bieden van een gedegen verwijzingHuisbezoek op afspraakEmail: hulpdienstvenlo@sp.nl

http://venlo.sp.nl/form/stel-uw-hulpvraag
06 22822871gratis
Platform Sociale Zekerheid Venlo e.o. (Deels) arbeidsongeschikten en andere (zieke) uitkeringsgerechtigden helpen met vragen, ondersteuning biedenHuis van de Wijk de Zuidpilaar
Reigerstraat 2,
5912 XN Venlo
Maandag van 13.30-15.30u
Email: psz.venlo@gmail.com Tijdens spreekuur: 06 47454620 Buiten spreekuur: 06 29530550gratis
Cliënten raad sociale dienst VenloOpkomen voor de collectieve belangen van mensen met een uitkering van de gemeente Venlo of ontvangers van een voorzieningStadskantoor
Hanzeplaats 1,
Venlo
www.clientenraadvenlo.nl gratis
Humanitas thuis administratieMensen helpen bij het ordenen en structureren van administratie, leren budgetteren en ondersteunen bij het invullen van formulieren. Daarbij richten we ons op het voorkomen van schulden, begeleiding bij schulden en natuurlijk ook nazorg van het gehele traject. De nadruk ligt op de zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van de deelnemerHumanitas Noord-Limburg
Ferdinand Bolstraat 6
5914 XN Venlo
E-mail: noordlimburg@humanitas.nl077 351 8158gratis
MEE ondersteu-ning voor mensen met een beperking en/of chronische ziekteMEE biedt preventieve ondersteuning zoals een cursus omgaan met geld. Daarnaast oorzaakanalyse van financiële problemen en probleemoplossing door bijv. mediation, inzet fondsen en netwerkversterking.MEE Drie Decembersingel 48c 5921 AC Venlo Postbus 983 5900 AZ VenloEmail: info@mee-nml.nl
www.mee-nml.nl
077 3961515gratis
Schuldhulp verlening gemeente VenloUitvoeren de wettelijke taak schuldhulpverlening voor alle inwoners van de gemeente Venlo van 18 jaar en ouder, uitgezonderd zelfstandigen. Indien nodig budgetbeheer i.c.m. Schuldhulp-verleningstraject. Activiteiten op het gebied van het voorkomen van financiële problemen.Gemeente Venlo
Hanzeplaats 1
Venlo
Email: schuldhulpverlening@venlo.nl 14077 Huisbezoek op afspraakgratis
Schuldhulp maatjeVoorkoming van schulden Ondersteuning bij schulden Nazorg na schuldenEmail: info@schuldhulpmaatjevenlo.nl06-10675509gratis
Incluzio Sociale basisOplossen van- en omgaan met problemen en verstoringen in het functioneren met betrekking tot de financiële problematiek.Incluzio Sociale basis
Albert Verweystraat 6 te 5921 AZ Blerick
Email: socialebasis@incluzio.nl088-2987653gratis
Parochie federatie Blerick financiële zorgOndersteuning bij financiële problemenAntoniuslaan 93 5921 KB BlerickEmail: fin.zorg@telfort.nl084 8838215gratis
Huis van de wijk gemeente VenloHulp bij het treffen van simpele afbetaalregelingen, kwijtschelding, formulieren. Complexe hulpvragen doorleiden naar Sociaal Wijkteam.Op de website van de gemeente Venlo staan alle huizen van de wijkwww.venlo.nl/huizen-van-de-wijk 14077gratis
Back to BasicBudgetbeheer, budgetcoaching, thuisadministratie en bewindvoeringKaldenkerkerweg 20 5913 AE VenloEmail: naomie@de-knip.nl 077-3745823 06-10239866maatwerk
Leger des Heils Leef!SchuldhulppreventieBoerendansweg 26 5914 RH Venlo077-7501633
PLUS SchuldhulpHet financieel ontzorgen van degenen die het niet (meer) kunnen/willen. Voor zowel MKB als Privé. Diensten: - Beschermingsbewind - Budgetbeheer - Budgetcoaching - SchuldhulpverleningPosthuisstraat 7-II 5931 EM TegelenEmail: info@plusfz.nl
www.plusfz.nl
077 3905742Maatwerk. In veel gevallen worden de kosten door de gemeente vergoed.
Stichting Steungezin VenloDoel: We verbinden stadgenoten met elkaar en overbruggen de kloof tussen arm en rijk. Dit doen we d.m.v. ons innovatieve online buurtplatform www.steungezin.nl Mensen die in armoede leven kunnen daar gratis en anoniem een wens of rekening plaatsen. Vervolgens betaald mogelijk een donateur de wens of rekening. Steungezin zorgt voor de afwikkeling. Er wordt geen geld overgemaakt naar de profielhouder.Steungezin.nl Venlo
p/a Stichting Groenewold (t.o. de bibliotheek)
Begijnengang 17
5911 JL Venlo 
Email: venlo@steungezin.nl06-48402594 (tijdens spreekuur)

 

Waar kun je geld op besparen (versie 2019)