Schuldhulpverlening

Werkgroep ‘Schuldhulpverlening’.

De werkgroep schuldhulpverlening richt zich op mensen in schulden of die dreigen in schulden te komen. De partners in deze Werkgroep proberen met elkaar door uitwisseling van onderlinge expertise mensen die bij hen aankloppen om hulp bij schulden op de best mogelijke manier te hulp te staan.

In deze Werkgroep werken o.a. de gemeente Venlo, MetGGZ(samenvoeging van Mensana en GGZ), Wel.Kom, Schuldhulpmaatje Venlo, Mee, Humanitas, Stuurgroep Bindkracht, Jongerenkerk Venlo.

De onderlinge uitwisseling en de kennis van elkaars bestaan en naar elkaar doorverwijzen zien wij als een meerwaarde. Uit de eerste werkzaamheden van de Werkgroep zijn een sociale kaart op het gebied van ‘schuldhulpverlening’ en de ‘Inkomenskaart gemeente Venlo’ voortgekomen. Tevens hebben we de verschillende fondsen in beeld gebracht.

OrganisatieDoelstellingContactpersonenadresMail / websiteTelefoonKosten
Hulpdienst SPHelpende hand voor het oplossen van problemen en bieden van een gedegen verwijzingJack GeelenHuisbezoek op afspraakE: hulpdienstvenlo@sp.nl

http://venlo.sp.nl/form/stel-uw-hulpvraag
06 22822871gratis
Platform Sociale Zekerheid Venlo e.o. (Deels) arbeidsongeschikten en andere (zieke) uitkeringsgerechtigden helpen met vragen, ondersteuning biedenPaul Berden (coordinator Noord-Limburg)Huis van de Wijk de Zuidpilaar
Reigerstraat 2, 5912 XN Venlo
Maandag van 13.30-15.30u
psz.venlo@gmail.comTijdens spreekuur:
06 47454620
Buiten spreekuur:
06 29530550
gratis
Cliënten raad sociale dienst VenloOpkomen voor de collectieve belangen van mensen met een uitkering van de gemeente Venlo of ontvangers van een voorzieningSecretaris:
Maartje v.d. Laar

Voorzitter:
Anneloes Hovens
Stadswinkel
Prinsessensingel 30 Venlo
Secretaris:
m.vandelaar@venlo.nl

Voorzitter:
anneloes.hovens@gmail.com
077 3596145
06 21391510
gratis
Humanitas thuis administratieMensen helpen bij het ordenen en structureren van administratie, leren budgetteren en ondersteunen bij het invullen van formulieren. Daarbij richten we ons op het voorkomen van schulden, begeleiding bij schulden en natuurlijk ook nazorg van het gehele traject.
De nadruk ligt op de zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer
Netty Aerts, coördinatorNormalerwijze huisbezoek op afspraak. Eventueel ook mogelijk op kantoor na afspraak : Heutzstraat 11, VenloAanmeldingen op www.humanitas-talimburg.nl e-mail: ta.noord-limburg@humanitas.nl06 23602863gratis
MEE ondersteu-ning voor mensen met een beper-king en/of chronische ziekteMEE biedt preventieve ondersteuning zoals een cursus omgaan met geld. Daarnaast oorzaakanalyse van financiële problemen en probleemoplossing door bijv. mediation, inzet fondsen en netwerkversterking.MEE noord en Midden LimburgMEE
Drie Decembersingel 48c
5921 AC Venlo
Postbus 983
5900 AZ Venlo
E: info@mee-nml.nl
I: www.mee-nml.nl
077 3961515gratis
Schuldhulp verlening gemeente VenloUitvoeren de wettelijke taak schuldhulpverlening voor alle inwoners van de gemeente Venlo van 18 jaar en ouder, uitgezonderd zelfstandigen. Indien nodig budgetbeheer i.c.m. Schuldhulp-verleningstraject. Activiteiten op het gebied van het voorkomen van financiële problemen.Geen vaste contact-persoonGemeente Venlo
Prinssessingel 10
Venlo
schuldhulpverlening@venlo.nl077 3596736
Huisbezoek op afspraak
gratis
Schuldhulp maatjeVoorkoming van schulden
Ondersteuning bij schulden
Nazorg na schulden
D.C.M. van Dijk
Jac Verheijden
Huisbezoek op afspraakshmvenlodan@gmail.com
shmvenlojac@gmail.com
06 12654652gratis
Maatschap pelijk Werk stichting wel.komOplossen van- en omgaan met problemen en verstoringen in het functioneren met betrekking tot de financiële problematiek.Stichting Wel.kom
Albert Verweystraat 6 te 5921 AZ Blerick
info@welkom.nu077 3266666gratis
Parochie federatie Blerick financiële zorgOndersteuning bij financiële problemenSpreekuur zaaltje Antoniuskerk ’s woensdag van 10.00 tot 11.00Antoniuslaan 93
5921 KB
Blerick
fin.zorg@telfort.nl084 8838215gratis
Huis van de wijk Stadsdeel Venlo-NoordHulp bij het treffen van simpele afbetaalregelingen, kwijtschelding, formulieren. Complexe hulpvragen doorleiden naar Sociaal Wijkteam.Inloop Info & Advies
Ma – wo – vr 9.00 – 12.00u
De Witte Kerk
Agnes Huijnstraat 3
Venlo
077 3030620gratis
Huis van de Wijk Stadsdeel Venlo-OostHulp bij het treffen van simpele afbetaalregelingen, kwijtschelding, formulieren. Complexe hulpvragen doorleiden naar Sociaal Wijkteam.Inloop Info & Advies
Ma 14-16 uur do 10-12 uur
Huis van de Wijk
Ericaweg 6
Venlo
077 3030624gratis
Huis van de Wijk
Stadsdeel Venlo-Oost
Hulp bij het treffen van simpele afbetaalregelingen, kwijtschelding, formulieren. Complexe hulpvragen doorleiden naar Sociaal Wijkteam.Inloop Info & Advies
Wo 9-12 uur
De Zuidpilaar
Reigerstraat 2
Venlo
077 3030625gratis
Huis van de Wijk
Stadsdeel Blerick
Hulp bij het treffen van simpele afbetaalregelingen, kwijtschelding, formulieren. Complexe hulpvragen doorleiden naar Sociaal Wijkteam.Inloop Info & Advies
Wo 9-12 uur
Boulevard Hazenkamp
Albert Verweystraat 6
Blerick
077 3266470gratis
Huis van de wijk Stadsdeel BlerickHulp bij het treffen van simpele afbetaalregelingen, kwijtschelding, formulieren. Complexe hulpvragen doorleiden naar Sociaal Wijkteam.Inloop Info & Advies
Vrij 9-12 uur
Komaan
Alberickstraat 3b
Blerick
077 3030493gratis
Huis van de Wijk Stadsdeel Tegelen en SteylHulp bij het treffen van simpele afbetaalregelingen, kwijtschelding, formulieren. Complexe hulpvragen doorleiden naar Sociaal Wijkteam.Inloop Info & Advies
Di 13-16 uur
De Bongerd
Bongerstraat 41
Tegelen
077 3030623gratis
Huis van de Wijk Stadsdeel Tegelen en SteylHulp bij het treffen van simpele afbetaalregelingen, kwijtschelding, formulieren. Complexe hulpvragen doorleiden naar Sociaal Wijkteam.Inloop Info & Advies
Ma 9-12 uur
De Glazenap
Spechtstraat 58
Tegelen
info@glazenap.nl
www.glazenap.nl
077 3030622gratis
Back to BasicBudgetbeheer, budgetcoaching, thuisadministratie en bewindvoeringNaomie DickhoffKaldenkerkerweg 20
5913 AE Venlo
naomie@de-knip.nl077-3745823
06-10239866
maatwerk
Leger des Heils Leef!SchuldhulppreventiePeter van de Venis06 51286705
PLUS SchuldhulpHet financieel ontzorgen van degenen die het niet (meer) kunnen/willen. Voor zowel MKB als Privé.
Diensten:
- Beschermingsbewind
- Budgetbeheer
- Budgetcoaching
- Schuldhulpverlening
Roger Pala en Melanie PalaPosthuisstraat 7-II
5931 EM Tegelen
info@plusfz.nl en
www.plusfz.nl
077 3905742Maatwerk.
In veel gevallen worden de kosten door de gemeente vergoed.
Stichting Steungezin VenloDoel: We verbinden stadgenoten met elkaar en overbruggen de kloof tussen arm en rijk.
Dit doen we d.m.v. ons innovatieve online buurtplatform www.steungezin.nl Mensen die in armoede leven kunnen daar gratis en anoniem een wens of rekening plaatsen. Vervolgens betaald mogelijk een donateur de wens of rekening. Steungezin zorgt voor de afwikkeling. Er wordt geen geld overgemaakt naar de profielhouder.
Marjolein Wagener p/a St. 't GroenewoldBegijnengang 17, 5911 JL Venlovenlo@steungezin.nl / www.steungezin.nl06 48402594gratis

Waar kun je geld op besparen