Actualiteiten en conferenties

-Verslag Armoedeconferentie 10 oktober 2017

-Verslag Werkconferentie 13 mei 2014

-Verslaglegging conferentie Bindkracht 3 september 2013

-Verslag Werk aan de winkel 20 oktober 2015

De Gemmaschool verzamelt ieder jaar voor de boekenweek/verjaardagsgeld in voor een (lokaal) goed doel, het liefst voor kinderen.
Dit jaar namen zij contact op met de werkgroep Kind en armoede (Bindkracht Venlo).
Op 4 oktober zijn twee afgevaardigden van de werkgroep naar de Gemmaschool gegaan om de gift van €458,28 feestelijk in ontvangst te nemen. De kinderen waren zeer geïnteresseerd, stelden vragen en vertelden zelf wat zij onder armoede verstonden. De donatie is dankbaar in ontvangst genomen en zal zeker bij die kinderen terecht komen die dat het hardst nodig hebben.

Zie ook: www.clientenraadvenlo.nl

 

Stukje over de workshops 2016
Bijzonder bericht:

De Willibrordusschool in Venlo organiseert ieder jaar een kerstmarkt. De opbrengst ervan wordt altijd gedoneerd aan een goed doel.

Dit keer kwamen zij uit bij “Kind in armoede”. Op 5 april zijn een zestal leerlingen onder begeleiding dit bedrag komen overhandigen bij ’t Groenewold.

Willibrordusschool t Groenewold-200416

 

___________________________________________________________________________